Ứng dụng

Giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đối số lĩnh vực di sản văn hóa, du lịch tại Trà Vinh

14:53, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vietsoftpro và Viettel Trà Vinh tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch tỉnh Trà Vinh.

Ảnh minh họa. Nguồn: congthuong.vn

Tại Hội thảo, các chuyên gia đến từ Công ty Cổ phần Vietsoftpro trình bày, giới thiệu những giải pháp tổng thể về số hóa tài nguyên di sản văn hóa, du lịch; giới thiệu về hệ sinh thái ứng dụng phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; hệ sinh thái du lịch thông minh; năng lực và kinh nghiệm tư vấn của Công ty Cổ phần Vietsoftpro và Viettel Trà Vinh.

Trong thời gian tới, để việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch trên địa bàn tỉnh đạt được hiệu quả khi đưa vào thực hiện, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở VHTTDL và các sở, ngành tập trung quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 26/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 50/KH-UBND, ngày 13/7/2022 của UBNBD tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về quan điểm, chủ trương, vai trò, tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc số hóa và chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa và du lịch.

Ngoài ra cần tích cực huy động, lồng ghép đa dạng các nguồn lực thực hiện chuyển đổi số; tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các tập đoàn, công ty viễn thông, doanh nghiệp số để tư vấn, hỗ trợ và cung cấp giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số. Có giải pháp sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn lực nhà nước trong thực hiện chuyển đổi số lĩnh vực ngành.

Ở Việt Nam, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước. Nhiều văn bản, nghị quyết đã được ban hành, trong đó nhấn mạnh, ưu tiên nội dung phát triển du lịch số, du lịch thông minh là những lĩnh vực có mức độ sẵn sàng cao. Đặc biệt, ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025”.

Chuyển đổi số được nhìn nhận là quá trình hình thành nền tảng, môi trường kết nối, giao dịch, tương tác giữa các chủ thể trong ngành du lịch bằng công cụ, ứng dụng, dữ liệu số. Với tính năng vượt trội của công nghệ số mà những giao dịch tương tác trong du lịch trở nên rất hiệu quả. Những nền tảng số này sẽ hỗ trợ tích cực cho các chủ thể trong ngành du lịch hoạt động trong môi trường số. Các doanh nghiệp du lịch và doanh nghiệp công nghệ đứng trước cơ hội khi tham gia vào quá trình chuyển đổi số, cần nắm bắt được xu hướng du lịch để có giải pháp thích ứng, ứng dụng nhiều ý tưởng tiên phong, tạo ra những sản phẩm du lịch số độc đáo, hiệu quả.

Đối với đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, Chương trình số hóa Di sản văn hóa Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cũng đã được phê duyệt. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững; bảo đảm tích hợp được vào Khung kiến trúc chính phủ điện tử và Hệ tri thức Việt số hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, bảo đảm đáp ứng hiệu quả dịch vụ cho xã hội, cộng đồng ở mọi lúc, mọi nơi.

Theo đó, mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021-2030 là 100% các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể và di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, 100% các di tích quốc gia đặc biệt được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số, 100% các bảo vật quốc gia, các di sản trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số; ưu tiên số hóa theo nhu cầu sử dụng của xã hội các di tích quốc gia và các hiện vật, nhóm hiện vật tại các bảo tàng, ban quản lý di tích; 100% người làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật các kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số./.

T.T (t/h)

Tin liên quan