Tầm nhìn

Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

16:52, 15 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đồng Tháp hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: bvhttdl.gov.vn)
UBND tỉnh Đồng Tháp đã có Quyết định 07/2022/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Theo đó, công tác quản lý Nhà nước về di sản trên địa bàn tỉnh do Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý thống nhất và toàn diện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh.
Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện để tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện công tác quản lý đối với các di tích trên địa bàn và trực tiếp quản lý đối với các di tích quan trọng tại địa phương. Đối với các địa phương có số lượng di tích ít, chưa thành lập Ban quản lý di tích cấp huyện thì giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp quản lý đối với các di tích quan trọng trên địa bàn và hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý di tích đối với cơ sở.
Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thành lập Ban quản lý di tích cấp xã, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn theo quy định; hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.
Ban quản lý di tích cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cùng cấp xây dựng quy chế hoạt động để thực hiện tốt công tác quản lý di tích trên địa bàn. Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương, Ban quản lý di tích cấp xã xem xét việc lập các Tổ quản lý trực tiếp cho từng di tích, cụm di tích trên địa bàn được giao quản lý hoặc giao cho chủ sở hữu di tích trực tiếp quản lý v.v..
Được biết, tỉnh Đồng Tháp hiện có 26 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó 3 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như: Nghề dệt chiếu xã Định An, xã Định Yên, huyện Lấp Vò; nghề đóng xuồng, ghe xã Long Hậu, huyện Lai Vung và hò Đồng Tháp. Toàn tỉnh có một di sản được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ - năm 2013). Di sản văn hóa phi vật thể tại tỉnh Đồng Tháp đang được bảo tồn, phát huy hiệu quả.
Theo Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp thông tin, di sản văn hóa phi vật thể ở Đồng Tháp với các loại hình: Nghệ thuật trình diễn dân gian và ngữ văn dân gian có 2 di sản (Đờn ca tài tử, hò Đồng Tháp); nghề thủ công truyền thống: 13 di sản (nghề đóng xuồng, ghe; nghề dệt chiếu; nghề trồng hoa, kiểng; nghề làm bột; nghề làm bánh phồng tôm; nghề làm gạch; nghề làm nem; nghề đan đát; nghề dệt choàng; nghề trồng quýt hồng; nghề đan lưới; nghề làm thớt; nghề rèn); lễ hội truyền thống: 11 di sản.
Để phát huy tiềm năng, thế mạnh, quảng bá hình ảnh đặc trưng của tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể gắn với Đề án tạo dựng hình ảnh địa phương bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng đến du khách tại Bảo tàng tỉnh, các Khu di tích lịch sử - văn hóa và tại sự kiện văn hóa, lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh như: thông qua hoạt động liên hoan, giao lưu, thực hành trải nghiệm, trình diễn, trưng bày, triển lãm hình ảnh, sản phẩm về nghề, làng nghề truyền thống... qua đó nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành và cộng đồng, đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên về việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia hò Đồng Tháp, tỉnh đã "sưu tầm - nghiên cứu - phục hồi điệu hò Đồng Tháp"; mở lớp tập huấn ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hiện nay, Đồng Tháp có hơn 300 người biết hò, mang lại sức sống mới cho điệu hò xưa.
Tỉnh tiếp tục thực hiện dự án "Sân khấu học đường"; lồng ghép trong phong trào "Trường học thân thiện - học sinh tích cực"; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, mở lớp dạy hò Đồng Tháp cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và hệ thống Trường trung học Phổ thông, Trung học Cơ sở trong toàn tỉnh, giúp học sinh có niềm đam mê, yêu thích, ý thức bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan