Tầm nhìn

Kiên Giang mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải

16:25, 10 Tháng Tám 2022

(DSX)- Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông còn góp phần đưa lễ hội trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh.

Lễ hội Nghinh Ông Kiên Hải - Ảnh: báo Văn Hóa
UBND tỉnh Kiên Giang đã ban hành Quyết định số 1727/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải.
Mục tiêu cụ thể của Đề án, mở rộng quy mô tổ chức lễ hội với nội dung, hình thức phần lễ và phần hội, đa dạng hóa nội dung và hình thức phần hội với các trò chơi, trò diễn, hội thi, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hấp dẫn, có nhiều ý nghĩa để thu hút đông đảo người dân tham dự cùng tham gia giao lưu, tạo không khí, vui tươi và lành mạnh. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh, góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; củng cố, tăng cường khối đoàn kết, gắn bó, hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phát huy vai trò chủ thể của người dân tham gia các hoạt động lễ hội, nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa của địa phương gắn với việc thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ để tăng thu nhập, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô tổ chức lễ hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho các hoạt động và công tác bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của lễ hội.
Đề án đề xuất chi tiết nội dung kịch bản mở rộng quy mô tổ chức lễ hội; đưa ra các giải pháp thực hiện về nâng cao nhận thức; tăng cường công tác quản lý nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực tài chính; cơ sở vật chất; phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, quảng bá, hợp tác và liên kết phát triển.
Được biết, Lễ hội Nghinh Ông tại xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải là một sự kiện văn hóa tâm linh truyền thống của địa phương được tổ chức hằng năm vào ngày 15 đến 16 tháng 10 âm lịch hàng năm, có sức hút người dân địa phương và du khách. Việc mở rộng quy mô tổ chức Lễ hội Nghinh Ông còn góp phần đưa lễ hội trở thành một trong những lễ hội đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy hải sản, bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và quảng bá hình ảnh của Kiên Hải.
Từ năm 2010, Kiên Giang chọn Lễ hội Nghinh Ông là 01 trong 13 lễ hội, sự kiện tiêu biểu của tỉnh. Qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Nghinh Ông, huyện Kiên Hải đã có quy mô, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham gia. Phần lễ vẫn giữ nguyên những nghi thức truyền thống mang nét đặc trưng của văn hóa miền biển, được các thế hệ người dân nối tiếp nhau gìn giữ như: Lễ cầu an, lễ cầu siêu, lễ kiến quân, lễ Nghinh Thần Nam Hải... Phần hội với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mang tính đại chúng, gắn kết với cuộc sống của cư dân miền biển. Lễ hội Nghinh Ông có sức hấp dẫn về tâm linh, kết hợp với cảnh quan thiên nhiên, điều kiện sinh thái biển đảo là một tài nguyên du lịch đặc trưng của Kiên Hải.
Việc mở rộng quy mô tổ chức lễ hội  nhằm thu hút đông đảo người dân tham dự cùng tham gia giao lưu, tạo không khí, vui tươi và lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; củng cố, tăng cường khối đoàn kết, gắn bó, hòa hợp giữa các cộng đồng dân cư, các dân tộc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Qua đó, phát huy vai trò chủ thể văn hóa trong việc nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với phát triển du lịch, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Đồng thời, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô tổ chức lễ hội; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để bảo tồn, khai thác phát huy giá trị của lễ hội.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan