Cảnh báo

Vĩnh Phúc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích

17:36, 09 Tháng Tám 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố; Bảo tàng tỉnh triển khai một số nhiệm vụ tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích.

Đình Cam Giá tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh minh họa - Nguồn: dulichhatien.net
Thực hiện Công văn số 2888/BVHTTDL-DSVH ngày 04/8/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích năm 2022; Công văn số 5345/PCTT-VPTT ngày 05/8/2022 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, dông sét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ (sao gửi kèm theo); Sở VHTTDL Vĩnh Phúc đã có văn bản chỉ đạo kịp thời. Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc đề nghị UBND các huyện, thành phố; Bảo tàng tỉnh triển khai một số nhiệm vụ sau đây:
Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp; xây dựng, rà soát phương án và chủ động ứng phó với thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại các bảo tàng, di tích; kiểm tra, bảo dưỡng các trang thiết bị liên quan đến công tác bảo vệ, bảo quản nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu trữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích trong mùa mưa bão.
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức bảo tàng, ban/tiểu ban quản lý di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan; Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp tại bảo tàng, di tích nói riêng.
Phân công lãnh đạo trực tại bảo tàng, di tích để bảo đảm việc theo dõi, giám sát và kịp thời ứng phó với các nguy cơ rủi ro. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo; Bảo tàng tỉnh triển khai thực hiện.
Là vùng đất có truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời, trải qua thời gian cùng nhiều thăng trầm của lịch sử, kho tàng di sản văn hóa (DSVH) của tỉnh Vĩnh Phúc vẫn còn lưu giữ được nhiều di tích, di chỉ khảo cổ, hiện vật, lễ hội, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian… phong phú và độc đáo.
Theo thống kê của Sở VHTTDL Vĩnh Phúc, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 1.300 di tích lịch sử văn hóa, trong đó 68 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và quốc gia đặc biệt; 420 di tích cấp tỉnh. Đối với DSVH phi vật thể, tỉnh đã công bố danh mục 571 di sản, trong đó có 7 di sản được công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia gồm hát ca trù, kéo song Hương Canh, lễ hội đền Ngự Dội, hát Sọong Cô của người Sán Dìu; hát Trống quân Đức Bác; tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu Tây Thiên và lễ hội truyền thống xã Đại Đồng.
Những năm qua, UBND tỉnh ban hành nhiều đề án, chương trình hành động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị DSVH vật thể và phi vật thể. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL đã phối hợp với các huyện, thành phố thực hiện công tác kiểm kê số lượng, hệ thống hiện vật tại di tích, hiện trạng đất đai cũng như công tác bảo vệ di tích của các địa phương.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan