Tầm nhìn

Điện Biên: Đặt mục tiêu đến năm 2023 có 16 DSVHPVT được đưa vào Danh mục DSVHPVT quốc gia

14:31, 08 Tháng Tám 2022

(DSX)- Đây là một trong những mục tiêu được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong năm 2023 lĩnh vực di sản văn hóa.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Điện Biên Phủ

Trong năm 2022, di sản văn hóa của các dân tộc tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị, đặc biệt là phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; tích cực quảng bá di sản văn hóa các dân tộc thông qua việc tổ chức trưng bày, triển lãm ảnh tuyên truyền giới thiệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ ở trong và ngoài tỉnh.

Theo Báo cáo Dự ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch năm 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 14 di sản văn hóa được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiếp tục triển khai lập 02 hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022. Dự kiến tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm kê, khai thác thông tin di sản văn hóa dân tộc Mông, ngành Mông đỏ và ngành Mông trắng trên địa bàn tỉnh Điện Biên; phục dựng Lễ hội Gầu Tào dân tộc Mông tại xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ; bảo tồn nghề làm trang phục truyền thống của dân tộc Cống, bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; phục dựng, bảo tồn Tết Mùa Mưa (Dế Khù Chà) dân tộc Hà Nhì, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; khảo sát và xây dựng kịch bản lễ Tra hạt của dân tộc Khơ Mú tại bản Huổi Lốt, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo.

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo triển khai sửa chữa định kỳ thường xuyên, trùng tu, tôn tạo các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; hướng dẫn UBND các huyện tổ chức buổi lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh; triển khai việc khai quật di chỉ khảo cổ hang Thẩm Tâu, xã Pa Ham, huyện Mường Chà; tổ chức tiếp nhận tạm thời và đưa bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ”, Đền Thờ Liệt sỹ tại chiến trường Điện Biên Phủ vào phục vụ khách tham quan, quản lý, khai thác và phát huy giá trị.

Về phía Bảo tàng tỉnh, đơn vị đã tổ chức khảo sát, sưu tầm tài liệu hiện vật, dự kiến năm 2022 sưu tầm được 120 hiện vật, đạt 133,3% kế hoạch năm.

Ban Quản lý Di tích đã chủ trì, phối hợp tham mưu điều chỉnh khoanh vùng các điểm di tích thuộc di tích Chiến trường Điện Biên Phủ để triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên; tiếp tục tham mưu các nội dung liên quan đến di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; triển khai kế hoạch Nghiên cứu, khảo sát tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vao danh mục Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ năm 2022.

Dự ước năm 2022, Ban Quản lý Di tích lập 02 hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích trên địa bàn tỉnh, dự ước năm 2022 có 31 di tích được xếp hạng đến cuối kỳ báo cáo, đạt 100% kế hoạch năm; thực hiện bảo quản 302 hiện vật trưng bày ngoài trời tại các điểm di tích Chiến trường Điện Biên Phủ; tổ chức 06 cuộc tuyên truyền, giới thiệu về công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh tỉnh Điện Biên.

Năm 2023, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án đã được phê duyệt: Đề án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử cấp Quố gia Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030; Đề án bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025; bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Điện Biên lần thứ tư; thực hiện tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh

Đến năm 2023, phấn đấu có 16 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục DSVH phi vật thể quốc gia; bảo tồn 03 loại hình di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số, có 33 di tích được xếp hạng đến cuối kỳ báo cáo. /.

D.H

 

Tin liên quan