Cảnh báo

Sở VHTTDL Bắc Ninh báo cáo về vi phạm trong việc quản lý và sử dụng Cụm di tích “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm”

16:24, 05 Tháng Tám 2022

(DSX)- Việc quản lý, sử dụng đối với cụm di tích này, trong thời gian qua đã có nhiều sai phạm; có đơn của công dân ở địa phương phản ánh, kiến nghị những nội dung liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý di tích gửi nhiều cơ quan chuyên môn ở địa phương, Trung ương

Đình làng Đại Lâm, xã Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh - Ảnh: http://vietlandmarks.com/
Ngày 03/6/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nhận được đơn tố cáo của ông Ngô Văn Thiện, thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong kèm theo Công văn số 275-CV/BNCTU ngày 25/5/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc xử lý đơn, thư của công dân. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn cho thấy: Nội dung ông Ngô Văn Thiện cùng một số công dân ở địa phương phản ánh, kiến nghị, trong tháng 5/2022 đã được gửi tới Sở VHTTDL, gửi tới Lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh, gửi Bộ VHTTDL ... Qua đó, Sở VHTTDL đã tiếp nhận, xem xét, xử lý kịp thời và gửi báo cáo tới các cơ quan chuyển đơn, gửi ông Ngô Văn Thiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo cụ thể như sau:
Thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong là một trong số ít địa phương của tỉnh Bắc Ninh có quần thể di tích được Nhà nước công nhận. Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm” thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong được Bộ Văn hóa công nhận tại Quyết định số 100-VH/QĐ ngày 21/01/1989.
Việc quản lý, sử dụng đối với cụm di tích này, trong thời gian qua đã có nhiều sai phạm; có đơn của công dân ở địa phương phản ánh, kiến nghị những nội dung liên quan đến vi phạm trong công tác quản lý di tích gửi nhiều cơ quan chuyên môn ở địa phương, Trung ương, Lãnh đạo tỉnh, thậm trí gửi cả Lãnh đạo Trung ương. Với trách nhiệm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trước những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm” thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Sở VHTTDL đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và báo cáo UBND tỉnh, cụ thể:
Những vi phạm đã được phát hiện tại di tích đình Đại Lâm
Địa phương đã tự ý phá rỡ toàn bộ phần mái tòa Tiền tế khi lập hồ sơ xếp hạng; xây dựng nền móng của tòa Tiền tế mới cách tòa Tiền tế khi lập hồ sơ xếp hạng khoảng 08 mét về phía trước, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sai phạm trên đã được Sở VHTTDL phát hiện từ cuối tháng 8/2021. Qua đó, Sở VHTTDL đã ban hành Văn bản số 1044/CV-SVHTTDL, ngày 30/8/2021 về việc dừng thi công tu bổ di tích Đình Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong.
Ngày 28/9/2021, các đơn vị chuyên môn của Sở tiếp tục kiểm tra, phát hiện và lập biên bản với những sai phạm và yêu cầu dừng thi công, cụ thể: Địa phương đã không nghiêm túc thực hiện Văn bản số 1044/CVSVHTTDL, ngày 30/8/2021 của Sở VHTTDL và Văn bản số 1814/UBNDVHTT, ngày 31/8/2021 của Ủy Ban nhân dân huyện Yên Phong về việc dừng thi công tu bổ di tích Đình Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Bên cạnh đó, địa phương đã tiếp tục cho đào, xây móng, đổ bê tông cốt thép khoảng 16 mố cột bao quanh tòa Tiền tế khi lập hồ sơ xếp hạng. Mục đích của việc đổ bê tông cốt thép các mố cột là để xây dựng hạng mục công trình khác trên nền tòa Tiền tế hiện có khi xếp hạng di tích. Sai phạm này đã làm phá vỡ toàn bộ cảnh quan khu vực bảo vệ 2 của di tích.
Những vi phạm tại chùa Thiên Phúc
Chùa Thiên Phúc là một trong những di tích nằm trong Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm”. Trong khi UBND huyện Yên Phong đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành xem xét xử lý vi phạm và xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân ở địa phương liên quan đến những vi phạm trong quản lý và sử dụng di tích (Đình) như đã nêu trên.
Cuối tháng 11/2021 qua khảo sát thực tế ở địa phương, các cơ quan chuyên môn của Sở VHTTDL đã phát hiện toàn bộ di tích gốc của chùa Thiên Phúc gồm: Tòa Tam bảo và Nhà tổ đã bị phá dỡ hoàn toàn và đang xây nền móng mới; các cấu kiện gỗ đang để tại sân chùa không được che đạy, bảo quản theo quy định. Việc phá dỡ chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Sở VHTTDL đã ban hành Văn bản số 1421/CV-SVHTTDL ngày 29/11/2021 về việc dừng thi công chùa Thiên Phúc, thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong.
Liên quan những vi phạm trong việc quản lý, sử dụng di tích đình Đại Lâm và chùa Thiên Phúc là những di tích nằm trong Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm”. Thời gian qua, một số công dân ở địa phương đã gửi đơn có nội dung phản ánh, kiến nghị lên UBND tỉnh, Bộ VHTTDL và một số cơ quan chuyên môn thuộc Bộ VHTTDL. Sở VHTTDL tiếp nhận đơn do các cấp chuyển, đã tổ chức đối thoại giữa những người liên quan, xem xét thực tế. Ngày 10/11/2021 đã ban hành Văn bản số 1338/SVHTTDL-TTr về việc trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Đầu tháng 5/2022, Sở VHTTDL tiếp tục nhận được đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến sai phạm tại đình Đại Lâm và chùa Thiên Phúc. Sở VHTTDL đã tiến hành xem xét và trả lời công dân tại Văn bản số 552/SVHTTDL-TTr ngày 10/5/2022.
Với những vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng đối với đình Đại Lâm và chùa Thiên Phúc nằm trong Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm” thuộc xã Tam Đa, huyện Yên Phong. Ngày 02/12/2021, Sở VHTTDL đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tại Báo cáo số 365/BC-SVHTTDL về vi phạm nghiêm trọng trong việc quản lý và sử dụng Cụm di tích kiến trúc nghệ thuật “Đình, Đền, Nghè, Chùa Đại Lâm”. Ngày 08/12/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4001/UBND-KGVX về việc xem xét kiến nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VHTTDL tiến hành kiểm tra vi phạm, hiện nay vụ việc đang được Công an huyện Yên Phong xem xét. Trong quá trình phối hợp xem xét, xử lý vi phạm, theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong: Ngày 22/4/2022, Sở VHTTDL ban hành Văn bản số 475/SVHTTDL-TTr về việc phúc đáp đề nghị của cơ quan Cảnh sát điều tra; ngày 02/6/2022, Sở VHTTDL ban hành Văn bản số 669/SVHTTDL-TTr về việc phúc đáp nội dung Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan Cảnh sát điều tra. Tuy nhiên đến nay cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Yên Phong vẫn chưa có kết luận, dẫn đến việc công dân địa phương gửi đơn, thư kéo dài tới lãnh đạo tỉnh, một số cơ quan Trung ương và cá nhân một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Thủy Bích

Tin liên quan