Thế giới

Bảo vệ di sản văn hóa là một trọng tâm của các nước OSCE

16:52, 29 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Một hội thảo đào tạo khu vực do Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) tổ chức về chống buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa đã diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 7 năm 2022. Sự kiện này kéo dài ba ngày, được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp, nhằm tăng cường hợp tác khu vực để chống lại tất cả các hình thức buôn bán tài sản văn hóa và các hoạt động tội phạm liên quan.

Sự kiện này đã quy tụ khoảng 55 quan chức từ các cơ quan an ninh biên giới liên quan và Bộ Văn hóa của 5 quốc gia Trung Á liên quan đến vấn đề bảo vệ di sản văn hóa.

Rune Castberg, Cán bộ phụ trách của Trung tâm OSCE ở Ashgabat cho biết: “Buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa là một mối đe dọa xuyên quốc gia và mối đe dọa này đang hiện hữu. Hoạt động buôn bán bất hợp pháp liên quan đến nhiều tác nhân và mạng lưới rất tinh vi, trải dài trên toàn bộ khu vực OSCE và rộng hơn nữa”.

Ông Castberg cho biết thêm: “Với quy mô xuyên quốc gia của nạn buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa, sự kiện này sẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực hơn nữa để bảo tồn các di sản vô giá của nhân loại cho các thế hệ tương lai”.

Các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh tầm quan trọng toàn cầu và khu vực của việc chống buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa và thảo luận về tác động của những tội ác đó đối với cộng đồng và sự đa dạng văn hóa. Ngoài ra, các chuyên gia quốc tế cũng nhấn mạnh sự đóng góp và hỗ trợ của UNESCO trong việc chống buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa và nói về những xu hướng mới nhất trong buôn bán bất hợp pháp tài sản văn hóa.

Hội thảo cũng đề cập đến các phương thức và động cơ của các mạng lưới tội phạm buôn bán trái phép tài sản văn hóa. Các chuyên gia quốc tế nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao nhận thức về hiện tượng nguy hiểm này để nâng cao hiệu quả của các nỗ lực nhằm bảo vệ di sản văn hóa.

Kim Quý

Tin liên quan