Tầm nhìn

Tổ chức Hội thảo khoa học Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19

17:23, 03 Tháng Tám 2022

(DSX) – Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới (Kỷ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới)” dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 này tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hội thảo dự kiến sẽ diễn ra vào 02 ngày trong tháng 8 này tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. (Nguồn: danangsensetravel.com)

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1807/QĐ-BVHTTDL về việc Tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị các Khu Di sản Thế giới tại Việt Nam trong bối cảnh hậu Covid-19 và Quản lý Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam theo Công ước Di sản Thế giới (Kỷ niệm 50 năm Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới)”.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo trong thang 8/2022.

Hội thảo nhằm đánh giá thực trạng quản lý các khu di sản thế giới tại Việt Nam trong thời gian qua và đề xuất giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới trong bối cảnh hậu COVID-19; Tiếp cận các xu thế mới của thế giới trong quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới; Những vấn đề đặt ra trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Đồng thời, tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Công ước UNESCO 1972 về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới ở Việt Nam, hướng tới mục tiêu Việt Nam ứng cử vào Ủy ban Di sản Thế giới giai đoạn 2023 - 2027.

Hội thảo dự kiến có sự tham dự của khoảng 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia; Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; Văn phòng UNESCO Hà Nội; Đại diện các Ban/Trung tâm quản lý di sản thế giới; Đại diện lãnh đạo và một số cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam; Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ; Trung tâm Nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu trong cả nước./.


PV

 

Tin liên quan