Cộng đồng

Sơn La: Đẩy mạnh công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số

09:46, 28 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong những năm qua, công tác bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể đã được tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao với những hành động quyết liệt, đạt hiệu quả cao, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Tỉnh Sơn La đã tiến hành công tác kiểm kê di sản văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh để nhận diện đầy đủ đặc trưng văn hóa của các dân tộc, các ngành và các nhóm địa phương với 9 dân tộc bao gồm: Thái, Mông, Dao, Mường, Xinh Mun, Khơ Mú, La Ha, Lào, Kháng.

Nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận và đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 12 di sản văn hóa tiêu biểu, bao gồm: Chữ viết cổ dân tộc Thái; Lễ Hết Chá dân tộc Thái (nhóm Thái trắng Mộc Châu); Nghệ thuật Xòe Thái; Lễ cúng dòng họ dân tộc Mông, Lễ Pang A của dân tộc La Ha; Nghi lễ Cấp sắc của dân tộc Dao; Nghệ thuật Khèn của người Mông huyện Mộc Châu; Nghi lễ truyền thống trong đám cưới của người Dao tiền; Nghi lễ Gội đầu của người Thái trắng huyện Quỳnh Nhai; Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông hoa huyện Mộc Châu; Nghi lễ Mạng Ma (cầu sức khỏe) của người Xinh Mun, xã Chiềng On, huyện Yên Châu; Lễ Kin Pang Then của người Thái trắng.

Tỉnh đã phối hợp với Viện Văn hóa - Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và các tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái xây dựng hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh nhiều văn bản quan trọng như: Kế hoạch bảo tồn, triển khai thực hiện nghiên cứu, sưu tầm, chế tác, thể hiện, truyền dạy và tư liệu hóa loại hình văn hóa truyền thống của các dân tộc gồm: Nhạc cụ của người Mông, Thái, Dao, Khơ Mú; các làn điệu dân ca của người Dao, Thái, Mường, Mông; nghề làm giấy và nghệ thuật vẽ tranh thờ trên giấy Dó của người Dao; Nghi lễ cúng vía trâu của người Thái; Lễ cúng bản của người La Ha; Lễ mừng cơm mới của người Lào; Nghề thêu và in hoa văn bằng sáp ong trên vải của dân tộc Mông; Tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy cách chế tác và sử dụng nhạc cụ dân tộc Khơ Mú; Dao...; Kế hoạch bảo tồn và phát huy di sản văn hóa sách chữ Thái cổ tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2019; Đề án: "Nghiên cứu, sưu tầm và phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La”; Kế hoạch Phổ cập một số điệu xòe mang bản sắc văn hóa các dân tộc Sơn La, giai đoạn 2017-2019;...

Ngoài ra, công tác nghiên cứu, sưu tầm, lập hồ sơ bảo tồn các giá trị văn hoá phi vật thể tiêu biểu cũng được chú trọng. Tỉnh đã triển khai các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, truyền dạy dân ca, dân vũ, các nghi lễ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức cho mỗi người dân, để họ thấy tự hào, gắn bó với di sản, tích cực, tự giác trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của dân tộc mình;...

Với các hoạt động đã và đang được triển khai, công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Bảo tồn và tôn vinh các giá trị tiêu biểu nhằm phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu sinh hoạt văn hóa của cộng đồng cư dân địa phương.

D.H

 

Tin liên quan