Tầm nhìn

Tây Ninh báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022

16:47, 26 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở tiếp tục tham mưu Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.

Ảnh minh họa - Nguồn: Tỉnh ủy Tây Ninh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định như sau:
Trình UBND tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ xin xây dựng Nhà bia liệt sĩ Trung đoàn 268 tại khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Tây Ninh tại Bời Lời. Báo cáo UBND tỉnh về Bãi đá gõ nghe tiếng chuông tại di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. - Ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Căn cứ Rừng Nhum. Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh: di tích Địa điểm Căn cứ Đảng ủy Dân Chính Đảng TW Cục miền Nam; di tích lịch sử Rạch Tràm - Phước Chỉ, địa điểm thành lập Đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh.
 Dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022- 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức họp nghiệm thu sản phẩm gói thầu số 1: Thực hiện kiểm kê và Lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm muối ớt Tây Ninh (2021-2022).
Thực hiện quy trình xây dựng Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen làm cơ sở tham mưu Nghị quyết quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen.
Tiếp tục triển lãm hình ảnh chủ đề “Kết quả nổi bật trong phong trào thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2018-2022”, tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – Đẹp nhất tên Người” tại nhà Trưng bày Bảo tàng tỉnh đón 53 lượt khách tham quan. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh “Đền thờ ông Cả Đặng Văn Trước”. Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện 461/KH-UBND ngày 10/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” năm 2022.
Về phương hướng nhiệm vụ tháng 8/2022, Sở tiếp tục tham mưu Đề án thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”. Triển khai thực hiện Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh về Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn năm 2022-2025, định hướng đến năm 2030”.
Hoạt động Bảo tàng: xây dựng đề cương triển lãm Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII tại tỉnh Sóc Trăng, năm 2022. Triển lãm lưu động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022). Tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh với chủ đề Căn cứ Bàu Rong (Ban An ninh tỉnh Tây Ninh). Tiếp tục thục hiện kiểm kê, bảo quản hiện vật định kỳ.
Thủy Bích

Tin liên quan