Tầm nhìn

Bình Phước báo cáo hoạt động Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 7/2022

17:11, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Công tác nghiệp vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê trưng bày, giáo dục, truyền thông của Bảo tàng đã đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu trưng bày được công chúng đón nhận và đánh giá cao.

Khách tham quan trưng bày chuyên đề 50 năm chiến thắng Lộc Ninh - Ảnh: Bảo tàng Bình Phước
Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh  Bình Phước về triển khai công tác hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả hoạt động trên các lĩnh vực trong tháng 7/2022, như sau.
Trong tháng 7, Sở đã ban hành 292 văn bản để chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý của ngành. Công tác quản lý nhà nước: Báo cáo tổng kết, đánh giá pháp luật về nghệ thuật biểu diễn giai đoạn 2013 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; kết quả 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 26-CT/TU ngày 14/8/2017 của Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức trưng bày chuyên đề “Uống nước nhớ nguồn” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/1942 – 27/7/2022); kiểm tra các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh; quay thực địa và dàn dựng video về các di tích đã được xếp hạng. Trong tháng 7, tổng lượt khách tham quan và tương tác là 14.341 lượt (trong đó: tham quan tại Bảo tàng tỉnh là 493 lượt; tại các di tích là 4.321 lượt; tương tác qua nền tảng công nghệ số 9.527 lượt)
Thực hiện số hóa hiện vật đưa vào phần mềm quản lý; phục chế Trống đồng Thọ Sơn; giới thiệu di sản văn hóa Khảo cổ học Bình Phước; tổ chức triển lãm hình ảnh tại Di tích Chốt chặn Tàu Ô nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.
Theo Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bình Phước, công tác nghiệp vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê trưng bày, giáo dục, truyền thông của Bảo tàng đã đạt được hiệu quả tốt, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giới thiệu trưng bày được công chúng đón nhận và đánh giá cao. Để đạt được kết quả  này ngay từ đầu năm Bảo tàng đã chủ động triển khai nội dung công việc, có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn triển khai công việc đồng thời kịp thời chỉ đạo các giải pháp trong trường hợp có khó khăn. Phát huy kết quả đạt được, Bảo tàng tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ: Tích cực tổ chức sưu tầm bổ sung hiện vật, tư liệu, tài liệu để làm phong phú hơn tư liệu, hiện vật và hình ảnh tại kho cơ sở; công tác kiểm kê, bảo quản được tiến hành thường xuyên, công tác tu bổ, sửa chữa di tích sẽ được thực hiện kịp thời. Chú trọng việc nâng cao chất lượng nội dung và hình thức trưng bày, đặc biệt ứng dụng công nghệ trong thực hiện công việc chuyên môn… để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan