Tầm nhìn

Đồng Nai báo cáo lĩnh vực di sản văn hóa tháng 7/2022

16:48, 22 Tháng Bảy 2022

(DSX) - Sở đã tiến hành kiểm kê hiện vật đình Hưng Phú, đình Phước Lư, đình Thành Hưng; Mở cửa bảo tàng và di tích đón khách tham quan, Số lượng khách tham quan trong tháng 5.300 lượt người.

Biểu diễn ca múa nhạc tại Văn miếu Trấn Biên - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đồng Nai
Sở VHTTDL Đồng Nai đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2022, Tháng 7/2022, Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch theo kế hoạch đề ra, làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành, đặc biệt là lĩnh vực di sản văn hóa
Theo đó, Sở đã trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, sửa chữa cổng Tam Quan, miếu Tổ Sư; Tham mưu UBND tỉnh: Thành lập hội đồng nghệ thuật công trình tượng đài Thanh niên xung 5 phong; Văn bản đề nghị Cục Di sản Văn hóa cấp phôi bằng công nhận Di tích - Danh thắng cấp tỉnh; Thực hiện văn bản đề nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tu sửa cấp thiết một số miệng hầm và giao thông hào tại tại di tích Địa đạo Suối Linh.
Thẩm định hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nâng cấp, sửa chữa cổng Tam quan - Miếu tổ sư và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình Biểu trưng Chiến khu Đ; Báo cáo UBND tỉnh: Danh sách nhân sự thành viên Hội đồng tư vấn đặt đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Đồng Nai; Tiến độ công trình tu bổ mộ Cự thạch Hàng Gòn. Báo cáo công tác bảo tồn phát huy văn học dân gian các dân tộc thiểu số và miền núi; Cử nhân sự tham gia Hội đồng nghệ thuật công trình tượng đài Thanh niên xung phong. Góp ý và tổng hợp ý kiến góp ý hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà hội Bình Trước.
Thực hiện phim Giới thiệu di tích đình Phước Lư và Văn hóa, văn nghệ dân gian của người Tày ở Đồng Nai; Tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên 8 dân tộc Chơro tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Tiến hành kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc tại thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc. –
Lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh Khảo cổ Gò Me (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch); Làm tour tham quan 360 thực tế ảo di tích cấp quốc gia Văn miếu Trấn Biên. - Thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học khai quật di tích Gò Me (thành phố Biên Hòa); Thực hiện viết hồ sơ khoa học Di tích lịch sử - kiến trúc nghệ thuật đình Định Quán (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán).
Lập kế hoạch lấy số liệu làm bản đồ GIS các di tích các di tích khảo cổ trên địa bàn tỉnh; Lập kế hoạch vẽ sơ đồ phân bố và cắm mốc địa điểm khảo cổ học di tích Gò Me (huyện Nhơn Trạch) di tích Suối Chồn và Cầu Sắt (thành phố Long Khánh); Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia 02 hiện vật: Đàn Đá Bình Đa và tượng Nam thần Bến Gỗ; Xây dựng kế hoạch, đề cương trưng bày chuyên đề “Văn hóa các dân tộc bản địa Đồng Nai”.
Thực hiện chuyên đề Hành trình di sản Phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai (ĐNRTV); Sưu tầm thêm hình ảnh từ Báo Đồng Nai để triển lãm về công tác phòng chống dịch Covid-19; Tiến hành kiểm kê hiện vật đình Hưng Phú, đình Phước Lư, đình Thành Hưng; Mở cửa bảo tàng và di tích đón khách tham quan, Số lượng khách tham quan trong tháng 5.300 lượt người.
Thủy Bích

Tin liên quan