Cộng đồng

Phương hướng, nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trong năm 2022

16:30, 20 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Đồng Tháp đã lên kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trong năm 2022 với phương hướng và nhiệm vụ cụ thể

Một tiết mục tại Liên hoan hát dân ca và hò Đồng Tháp - Ảnh: TTXVN
Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Hò Đồng Tháp được nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang cùng các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian sưu tầm vào năm 1992. Các tư liệu được tổng hợp lại in thành sách xuất bản vào năm 1995. Công trình sưu tầm, nghiên cứu, phục hồi điệu hò đã giúp Hò Đồng Tháp có một lý lịch học thuật rõ ràng cùng với hệ thống các bài hò được ghi chép lại và ký âm đầy đủ.
Để bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Hò Đồng Tháp, tỉnh đã “Sưu tầm – Nghiên cứu – Phục hồi điệu Hò Đồng Tháp”; tổ chức mở lớp tập huấn ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, hiện nay có hơn 300 người biết hò, mang lại sức sống mới cho điệu hò xưa.
Sở VHTTDL Đồng Tháp đã  lên kế hoạch Bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trong năm 2022 với phương hướng và nhiệm vụ cụ thể như sau:
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của cộng đồng, của cả hệ thống chính trị về nhiệm vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp, đặc biệt đối với thế hệ trẻ; tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, từng bước xây dựng phong trào quần chúng tích cực tham gia bảo vệ Di sản.
Tăng cường công tác phổ biến, truyền dạy, thực hành đưa Di sản đến với đông đảo công chúng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức sáng tạo của nhân dân về loại hình nghệ thuật này; quảng bá hình ảnh địa phương, từng bước xây dựng Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp ở các địa phương. Duy trì, phát triển số lượng, chất lượng, mở rộng các nhóm đối tượng và nhiều độ tuổi tham gia, tạo nguồn lực kế thừa. Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, sức lan tỏa rộng, góp phần tích cực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Cải thiện, nâng cao chất lượng cơ sở, vật chất, hỗ trợ trang thiết bị, nguồn nhân lực nòng cốt để nâng cao chất lượng hoạt động và duy trì phát triển bền vững các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và  Hò Đồng Tháp.
Mở các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng, phương pháp truyền dạy từ cơ bản đến nâng cao cho đối tượng là giảng viên, giáo viên thanh nhạc tiến tới đưa vào chương trình giáo dục trong hệ thống trường học.
Tăng cường công tác xã hội hóa trong cộng đồng, các nguồn lực tham gia hỗ trợ, đóng góp cho hoạt động, sinh hoạt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản.
Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn Nghệ nhân thực hiện hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và Nghệ nhân ưu tú lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể theo quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
Duy trì tổ chức định kỳ, lồng ghép vào sự kiện chính trị, kinh tế của tỉnh tổ chức các chương trình nghệ thuật để phổ biến loại hình di sản này đến nhiều đối tượng, nhiều tầng lớp Nhân dân. Trong các chương trình nghệ thuật phục vụ, biểu diễn quy định có cơ cấu nội dung chương trình, tiết mục Đờn ca tài tử và Hò Đồng Tháp, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử, Hò Đồng Tháp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan