Tầm nhìn

Hà Giang: Tăng cường công tác quản lý đối với các di sản đã được công nhận

09:34, 19 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm dược Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong tháng 8/2022.

Toàn cảnh Đền Thần Hoàng.(Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Hà Giang)

Tháng 7/2022, trong lĩnh vực di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đối với người trực tiếp trông coi di tích và danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho ý kiến đối với công trình trong khu vực khoanh vùng bảo vệ danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc.

Tiếp tục phối hợp xây dựng bổ sung hồ sơ di tích đền Mẫu – thành phố Hà Giang và di tích lịch sử Nàn Ma – huyện Xín Mần trình nâng cấp di tích quốc gia; Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, UBND huyện Đồng Văn khảo sát thực địa và đề xuất xử lý sạt lở tại di tích ranh giới địa tầng Fransni/Famen F/F tại Sì Phài, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn; Thực hiện 2 cắm mốc bổ sung mốc giới di tích và công khai bản đồ và quy định quản lý di tích, danh thắng trên địa bàn CVĐC; Hoàn thiện hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể “Kỹ thuật làm nón lá của người Tày”, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình trình Cục Di sản văn hóa thẩm định; Phối hợp phối hợp tổ chức mở lớp truyền dạy nghệ thuật múa và thồi khèn Mông tại huyện Quản Bạ, Vị Xuyên.

Ngoài ra, Sở đã tập trung triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác tái đánh giá CVĐC lần thứ 3 theo kế hoạch của UBND tỉnh: Tham mưu tỉnh ban hành kế hoạch số 167/KH-UBND ngày 16/6/2022 triển khai nhiệm vụ cấp bách phục vụ tái đánh giá; dự thảo kế hoạch, kịch bản chi tiết đón đoàn chuyên gia tái đánh giá chính thức; sửa chữa, thay mới biển chỉ hướng, biển đỗ xe tại 45 điểm di sản; …

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Tiếp tục tham mưu giải quyết các vấn đề về quản lý và khai thác di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý đối với các di sản đã được công nhận; Xây dựng kế hoạch Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội cầu mùa của dân tộc Pà Thẻn huyện Bắc Quang và Lễ hội cầu mùa của dân tộc Pà Thẻn huyện Bắc Quang; Kế hoạch Bảo tồn dân ca dân tộc Dao huyện Vị Xuyên; Tiếp tục phối hợp lập hồ sơ xếp hạng di tích Đền Mẫu, thành phố Hà Giang từ di tích cấp tỉnh trình lên cấp quốc gia; di tích đền Tam Thánh Ông, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang trình xếp hạng cấp tỉnh. Tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch 06/KH-UBND, 167/KHUBND tỉnh về Triển khai nhiệm vụ phục vụ Tái đánh giá CVĐC toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng văn lần thứ III năm 2022. Triển khai nhiệm vụ đón đoàn chuyên gia chính thức tái đánh giá lần thứ 3. Duy trì kiểm tra hiện trạng các điểm di sản, các điểm khai thác đá, điểm dừng chân trên địa bàn CVĐC.

DH

Tin liên quan