Tầm nhìn

Bình Dương báo cáo công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022

16:50, 18 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh Bình Dương mở cửa phục vụ 77.252 lượt khách tham quan.

Ảnh minh họa - Nguồn: https://www.vietnamtours247.com/
Sở VHTTDL Bình Dương đã có báo cáo sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trên lĩnh vực Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn đạt được những kết quả nhất định.
Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ VHTTDL hồ sơ khoa học đề nghị đưa Lễ hội kỳ yên Đình Dĩ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thực hiện tu bổ di tích lịch sử và nghệ thuật cấp quốc gia Chùa Hội Khánh; thành lập Ban Chỉ đạo đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; ủy quyền cho UBND thị xã Tân Uyên đầu tư công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa Chiến thắng Tháp canh Cầu Bà Kiên, Đình Vĩnh Phước và Đình Nhựt Thạnh và ủy quyền cho UBND thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư công trình tu bổ di tích Trường Trung học Kỹ thuật Bình Dương (nay là Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương); cấp Giấy phép hoạt động của Bảo tàng Dược Cổ truyền Việt Nam - FITO MUSEUM; tổ chức “Liên hoan Ẩm thực Bình Dương” lần thứ IV năm 2022; đăng cai tổ chức các giải thể thao quốc gia, quốc tế năm 2022.
Xây dựng Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Đề án “Cơ cấu tổ chức và hoạt động của các di tích quốc gia Nhà tù Phú Lợi, địa đạo Tây Nam Bến Cát và Chiến khu Đ”; lập hồ sơ khoa học Cây Di sản Việt Nam, cây cổ thụ có giá trị lịch sử - văn hóa; kiểm tra hiện trạng công tác quản lý, bảo quản, tu bổ các di tích trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An”, thành phố Thủ Dầu Một; xin chủ trương đầu tư thực hiện bia giới thiệu di tích cấp quốc gia Nhà tù Phú Lợi, di tích cấp tỉnh Chiến khu Vĩnh Lợi, Chiến thắng Bông Trang - Nhà Đỏ; tổ chức Lễ trao bằng xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh Đình Bình Nhâm (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An).
Thực hiện công tác lấy mẫu làm bản sao bảo vật quốc gia: Tượng động vật Dốc Chùa, Mộ chum gỗ nắp trống đồng Phú Chánh, Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh; lập hồ sơ phục vụ công tác tu bổ di tích cấp quốc gia Chùa Hội Khánh (Thành phố Thủ Dầu Một) và cải tạo, sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh phục vụ khách tham quan di tích quốc gia đình Tân An; xây dựng kế hoạch tham gia triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam” trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022. Trong 6 tháng đầu năm, Bảo tàng tỉnh, Nhà Truyền thống và các di tích trên địa bàn tỉnh mở cửa phục vụ 77.252 lượt khách tham quan.
Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở sẽ triển khai thực hiện đề án khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống tượng đài và tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030”; hoàn chỉnh Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030”; Đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025 và định hướng đến 2030”. Xây dựng Kế hoạch triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương đến năm 2030”. Tổng kiểm kê nghệ thuật Đờn ca tài tử tỉnh Bình Dương. Xuất bản sách “Đình thần Bình Dương - Giá trị lịch sử và văn hóa”.
Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác sưu tầm tư liệu, hình ảnh, hiện vật về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - Nguyễn Minh Triết. Phối hợp tổ chức Lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Kỳ yên đình Tân An” (phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một); Lễ trao bằng xếp hạng các di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh: Đình Tân Thới (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An), Mả 35 (phường Tân Bình, thành phố Dĩ An). Tiếp tục lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các di tích quốc gia.
Thủy Bích

Tin liên quan