Tầm nhìn

Bắc Giang: Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ di tích tu bổ năm 2022

15:32, 18 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong lĩnh vực di sản văn hóa tháng 8/2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Sở VHTTDL Bắc Giang

Trong tháng 7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, trình UBND tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cục bộ Quần thể di tích đồn Phồn Xương và đền Thề thuộc Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế; Triển khai Quyết định hỗ trợ tu bổ di tích trên địa bàn tỉnh năm 2022. Phối hợp tham mưu hoàn thiện các nội dung, điều kiện đón Đoàn chuyên gia quốc tế và trong nước đến khảo sát, làm việc tại tỉnh Bắc Giang tư vấn xây dựng Hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương) trình UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Tổ chức kiểm tra hiện vật đề nghị đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Hà Châu, cư trú tại xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang. Ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác QLNN trong việc đưa thêm, di dời, thay đổi tài liệu, hiện vật trong các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Đối với Bảo tàng tỉnh, đơn vị đã phối hợp hoàn thiện khai quật khảo cổ các địa điểm theo kế hoạch (Chùa Nghĩa Trung, huyện Việt Yên; chùa Cao, chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam); khảo sát đánh giá, định hướng tu bổ, tôn tạo cho các di tích đã được nhà nước xếp hạng trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Trong tháng 8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chuẩn bị các điều kiện tham dự Lễ đón nhận Bằng ghi danh “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam” vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Tiếp tục tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ di tích tu bổ năm 2022; Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành các cuộc khảo cổ học theo kế hoạch; đề nghị cấp phép khai quật khảo cổ (mở rộng) địa điểm chùa Cao, huyện Lục Nam; Tiếp tục phối hợp xây dựng, hoàn thiện hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương), trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Về phía Bảo tàng tỉnh, đơn vị sẽ phối hợp thực hiện hoàn thành khai quật khảo cổ học tại các địa điểm theo kế hoạch; triển khai lập hồ sơ di tích xếp hạng cấp tỉnh đợt 2 theo chủ trương được phê duyệt; Lập hồ sơ Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Dao, huyện Sơn Động; hồ sơ Bảo tồn Dân ca Sán Dìu, huyện Lục Ngạn.

D.H

Tin liên quan