Cộng đồng

Đắk Lắk: Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh

14:37, 15 Tháng Bảy 2022

(DSX) – Trong 02 ngày (13,14/7), tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà đày Buôn Ma Thuột. (Nguồn: VNN)

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về công tác quản lý Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cũng như phát huy các giá trị di tích trên địa bàn; đồng thời góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đề án 2615 của UBND tỉnh về Bảo tồn và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của trên 100 học viên là cán bộ trực tiếp tham mưu công tác quản lý Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di tích ở địa phương, cơ sở thuộc các Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản liên quan đến quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh thông qua 03 chuyên đề cơ bản, gồm: Phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về di sản văn hóa (di tích, lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh); Trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng hoặc được UBND cấp tỉnh quyết định bảo vệ; Quy định về quản lý, bảo vệ diện tích rừng thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 41 di tích, trong đó có 02 di tích quốc gia đặc biệt (Di tích lịch sử Nhà đày Buôn Ma Thuột và Di tích lịch sử đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh); 17 di tích quốc gia và 22 di tích cấp tỉnh. Trong những năm qua, công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích luôn được chính quyền và nhân dân trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, công tác quản lý di tích còn gặp nhiều khó khăn, do vậy việc nâng cao công tác quản lý Nhà nước về Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh là rất cần thiết./.

Tin liên quan