Cộng đồng

Bắc Ninh: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân

22:39, 13 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Bắc Ninh đạt nhiều kết quả khả quan, công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân.

Đền Đô đậm dấu ấn anh linh các vị đế vương - Ảnh: Khoa Linh, mytour.vn
Sở VHTTDL Bắc Ninh đã có báo cáo kết quả công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã chú trọng và nỗ lực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm và xuyên suốt trong các lĩnh vực quản lý của ngành.
Công tác tham mưu triển khai thực hiện các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình hành động được triển khai tích cực, hiệu quả; Công tác quản lý Nhà nước được tăng cường trên tất cả các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của Ngành, tạo được dư luận tốt và quảng bá hình ảnh của lễ hội, văn hóa, con người Bắc Ninh đến với du khách trong nước và bạn bè quốc tế;
Hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các cấp, các ngành tổ chức sâu rộng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, phục vụ kịp thời mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh; - Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa đã triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng; việc quản lý xây dựng các di tích văn hóa, lịch sử tiếp tục được tăng cường;
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả cả di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể; công tác xã hội hóa huy động nguồn lực ngày càng mở rộng, huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân.
Đối với di sản văn hóa phi vật thể: trình UBND tỉnh Quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh lần thứ Ba, năm 2021 cho 112 cá nhân ở 8 loại hình di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh; tổ chức thành công Kế hoạch giới thiệu, quảng bá di sản Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nghề làm Tranh dân gian Đông Hồ tại Triển lãm EXPO 2020 Dubai góp phần quảng bá hình ảnh và con người Bắc Ninh nói riêng và của quốc gia Việt Nam nói chung tới bạn bè quốc tế.
Đối với di sản văn hóa vật thể: chỉ đạo triển khai kế hoạch tu bổ, chống xuống cấp di tích năm 2022; lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia tỉnh Bắc Ninh đợt 11 năm 2022; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội đồng thời thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid-19
Hoạt động Thư viện, Bảo tàng đã có nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc và khách thăm quan, qua đó đã góp phần từng bước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Xây dựng phong trào đọc sách trong xã hội góp phần xây dựng có hiệu quả thế hệ đọc tương lai”; giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho thế hệ trẻ; sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, lưu giữ hiện vật cổ, hiện vật quý hiếm giới thiệu cho khách thăm quan và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học
Công tác bảo tồn di tích lịch sử và di tích cách mạng thường xuyên được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật được sự đồng tình ủng hộ, đánh giá cáo của cấp uỷ, chính quyền các cấp và sự đồng thuận tuyệt đối của nhân dân
Tiến hành nghiên cứu, sưu tầm hiện vật, tư liệu, hình ảnh về tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên, về Tam Đảo xưa và nay, về truyền thống khoa bảng, hiếu học Vĩnh Phúc; Hoàn thiện 4 kịch bản gốc của 4 trò chơi, trò diễn dân gian gồm: Trò chơi Kéo Song Hương Canh, trò chơi “Tá cay” của người Sán Dìu, trò diễn cướp phết Bàn Giản, trò diễn “Trâu rơm, bò rạ” xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường.
Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Nam Định tổ chức trưng bày chuyên đề “Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt - Bản sắc và giá trị”; phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa ẩm thực, trưng bày sách, triển lãm ảnh về đất và người Vĩnh Phúc tại Bảo tàng tỉnh Vĩnh Phúc; Tổ chức Lễ dâng hương và các hoạt động tặng chữ đầu Xuân Nhâm Dần 2022, trưng bày không gian Tết Việt, chuyên đề “Truyền thống khoa bảng Vĩnh Phúc” tại Văn Miếu tỉnh; Tổ chức trưng bày lưu động chuyên đề “Tây Thiên một cõi thiêng” tại Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên, chào mừng khai mạc du lịch Vĩnh Phúc và lễ hội Tây Thiên xuân 2022; Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bảo tàng, Văn Miếu tỉnh đón và phục vụ 33.500 lượt khách tham quan trưng bày.
Tổ chức Triển lãm chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý” trưng bày kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi hình ảnh, bài viết là một câu chuyện cảm động, tấm gương về những tập thể và con người bình dị đã vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, dốc lòng, dốc sức vì lợi ích của cộng đồng, vì sự bình yên và phồn vinh của đất nước.
Thủy Bích

Tin liên quan