Bảo vệ môi trường

Yên Bái: Tăng cường bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học

09:32, 13 Tháng Bảy 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ra Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu, huyện Văn Yên. Nguồn: yenbai.gov.vn

Mục tiêu tổng quát được đặt ra đến năm 2030 là gia tăng diện tích các hệ sinh thái tự nhiên được bảo vệ, phục hồi và bảo đảm tính toàn vẹn, kết nối; đa dạng sinh học được bảo tồn, sử dụng bền vững nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng nền kinh tế xanh, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cụ thể, tỉnh đặt ra mục tiêu mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống các khu bảo tồn thiên nhiên; duy trì, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, phấn đấu 100% các khu bảo tồn thiên nhiên của tỉnh được đánh giá hiệu quả quản lý; nâng cao tính đa dạng sinh học của rừng trồng; tỷ lệ che phủ rừng toàn tỉnh duy trì ổn định 63%; phục hồi ít nhất 7% diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái; bảo vệ các vùng đất ngập nước trong tỉnh, phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước ở những vùng dễ bị tổn thương về môi trường, quy hoạch các vùng nuôi trồng và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản.

Đến năm 2050, các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, các loài nguy cấp, nguồn gen quý, hiếm được phục hồi, bảo tồn thực sự hiệu quả; đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái được lượng giá đầy đủ, sử dụng bền vững và mang lại lợi ích thiết yếu cho mọi người dân, góp phần bảo đảm an ninh sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Các nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra là: Tăng cường bảo tồn, phục hồi đa dạng sinh học; Bảo tồn và phục hồi các loài hoang dã nguy cấp, đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, loài di cư; Tăng cường công tác bảo tồn nguồn gen, quản lý tiếp cận nguồn gen, chia sẻ lợi ích và bảo vệ tri thức truyền thống về nguồn gen; Đánh giá, phát huy lợi ích của đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; Kiểm soát các hoạt động gây tác động tiêu cực đến đa dạng sinh học./.

D.H

Tin liên quan