Tầm nhìn

Bảo tồn và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

16:48, 12 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện

Ảnh minh họa - Nguồn: báo Tây Ninh
Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh về giá trị truyền thống của Nghệ thuật Đờn ca tài tử. Nhằm bảo tồn và phát huy bền vững Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, góp phần giữ vững danh hiệu “Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại”.
Tuyên truyền rộng rãi đến người dân hiểu rõ được tầm quan trọng, sức ảnh hưởng của giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Lưu giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống vốn có của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử trên địa bàn tỉnh như: truyền dạy, trình diễn, hội thi, liên hoan Đờn ca tài tử các cấp.
Duy trì và phát triển số lượng, chất lượng các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử tại địa phương. Nâng cao trình độ thực hành các kỹ năng lưu truyền Nghệ thuật Đờn ca tài tử của những người yêu thích Đờn ca tài tử trong tỉnh. Thu hút đông đảo lực lượng tham gia thực hành, sáng tạo, truyền dạy Đờn ca tài tử trong công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.
Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động Quốc gia bảo vệ Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ. Xây dựng môi trường, cơ sở vật chất đảm bảo cho các Câu lạc bộ hoạt động Nghệ thuật Đờn ca tài tử được bảo vệ và phát huy hiệu quả.
Cụ thể, Giai đoạn 2022-2025 theo kế hoạch sẽ tổ chức truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh (dự kiến 18 lớp); Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; giới thiệu các bản nhạc, ca khúc mới đạt giải trên các trang mạng xã hội. Tổ chức ít nhất 29 hội thi, liên hoan Đờn ca tài tử các cấp (cấp tỉnh ít nhất 2 năm/lần, cấp huyện ít nhất 1 năm/lần); tổ chức 4 cuộc triển lãm lưu động và sinh hoạt Đờn ca tài tử tại các điểm tham quan di tích, du lịch.
Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử nói riêng; Đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV - năm 2025; Tiếp tục thực hiện các thủ tục, hồ sơ đề nghị xét phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành và có nhiều đóng góp xuất sắc trong hoạt động Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Tây Ninh.
Giai đoạn 2026-2030 theo kế hoạch sẽ tiếp tục duy trì tổ chức hội thi, liên hoan Đờn ca tài tử các cấp; tạo điều kiện cho các cá nhân, câu lạc bộ tham gia; tổ chức các hoạt động Đờn ca tài tử tại các điểm tham quan di tích, du lịch, triển lãm để phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương; Tổ chức truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; Trung tâm văn hóa cấp huyện và tại nhà các nghệ nhân. Phấn đấu 100% “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” tổ chức truyền dạy nghệ thuật Đờn ca tài tử trong cộng đồng.
Hỗ trợ nhạc cụ truyền thống cho các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử và các nghệ nhân trẻ trên địa bàn tỉnh; Phấn đấu 100% các tài tử ca, tài tử đờn đủ tiêu chí công nhận “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”; thực hiện tốt các chính sách, chế độ tôn vinh và đãi ngộ cho “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử tại các địa phương.
Đồng thời kế hoạch cũng đưa ra 6 giải pháp thực hiện như sau: 1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền mạng xã hội, nhằm giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân về giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc giữ gìn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này; Gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát triển du lịch, gắn Đờn ca tài tử với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Tổ chức chương trình Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các di tích lịch sử - văn hóa, các điểm du lịch để phục vụ khách tham quan, du lịch. Đẩy mạnh công tác triển lãm lưu động giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các trường học; Các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong mọi tầng lớp.
2. Tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt, thực hành, sáng tạo và truyền dạy Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong gia đình, trường học, cộng đồng và các Câu lạc bộ nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân:
Tạo điều kiện cho học sinh từ cấp Trung học cơ sở có dịp tiếp cận với Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ thông qua các làn điệu, bài bản nhẹ nhàng, vui tươi để các em có dịp làm quen với làn điệu cổ truyền; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch mở lớp dạy Đờn ca tài tử và sử dụng các nhạc cụ dân tộc cho đối tượng thanh thiếu niên; Thường xuyên tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan, giao lưu trình diễn nhạc cụ dân tộc và Đờn ca tài tử tại địa phương (cấp tỉnh 02 năm/lần, cấp huyện 01 năm/lần);Phát huy tính tự giác, tinh thần yêu Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của địa phương, mở rộng các hình thức và môi trường sinh hoạt mới, phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị của Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trong cuộc sống hiện đại; Thường xuyên duy trì mối liên kết giữa các Câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh để thống nhất phương pháp truyền dạy, giao lưu học tập kinh nghiệm; Phát triển các đội, nhóm, Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ và tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thi, hội diễn thường xuyên; chú trọng đến hoạt động sáng tác lời mới, bồi dưỡng tài năng thông qua phong trào Đờn ca tài tử Nam Bộ tại các địa phương.
4. Tổ chức các chương trình giới thiệu, quảng bá về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ dưới mọi hình thức nhằm giáo dục ý thức tiếp cận và mức độ cảm thụ Đờn ca tài tử Nam Bộ đến công chúng. Khuyến khích các cá nhân và Câu lạc bộ quay video, clip sinh hoạt Đờn ca tài tử Nam Bộ và quảng bá trên các trang mạng xã hội.
5. Tăng cường công tác vận động xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân, tạo kinh phí hỗ trợ cho hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ địa phương; đặc biệt, là lĩnh vực Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.
6. Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành chính sách đãi ngộ, khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy giá trị Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ. Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị, ban, ngành hữu quan trong việc bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Tây Ninh.
Thủy Bích

Tin liên quan