Tầm nhìn

Sơn La: Tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh

15:46, 11 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Đây là một trong những giải pháp nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra trong Kế hoạch Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Trong lĩnh vực di sản, 6 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch: Triển khai thực hiện chương trình bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 – 2025; Bảo vệ và phát huy di sản văn hóa trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2022; Thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa “Lễ Xíp Xí” của người Thái trắng tỉnh Sơn La đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2022; Tổ chức khảo sát, sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày tại Di tích lịch sử quốc gia Ngã ba Cò Nòi năm 2022.

Bên cạnh đó, đơn vị đã thực hiện 57/70 cuộc giáo dục truyền thống; Phát sóng 03/6 chuyên mục Di sản văn hóa; Tổ chức 03/02 hoạt động giáo dục trải nghiệm; Xây dựng 01/01 nội dung chuyên đề giáo dục truyền thống tại cơ sở. Bảo quản 3.600/6.000 tư liệu, hiện vật tại các điểm quản lý; Sưu tầm 09/165 tư liệu, hiện vật; Kiểm kê 160/500 hiện vật; Tư liệu hóa, số hóa 40/100 hiện vật. Hoàn thành Kế hoạch điều tra khảo sát giá trị và đánh giá thực trạng của các di tích tại huyện Yên Châu và Vân Hồ, báo cáo đánh giá thực trạng và trình bổ sung danh mục; Triển khai  Lập hồ sơ xếp hạng di tích Mái đá bản Mòn (huyện Thuận Châu); Chỉnh lý tư liệu, hiện vật và hoàn thiện hồ sơ sau khai quật khảo cổ di chỉ Mái đá bản Mòn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.

Về định hướng phát triển lĩnh vực di sản năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ giới thiệu quảng bá di sản văn hoá trên các tạp chí tiếng Anh; Tham gia các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Sơn La năm 2023 (Nghề làm giấy thủ công truyền thống của người Mông).

Tham mưu ban hành và thực hiện Kế hoạch bảo tồn, phát triển văn hoá các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La năm 2022 (Nghiên cứu, tư liệu hóa Nghi lễ cúng sức khỏe của dân tộc Xinh Mun; Nghiên cứu, tư liệu hóa Nghi lễ trưởng thành của dân tộc La Ha; Nghiên cứu, tư liệu hóa Nghi lễ của dân tộc Mường; Giới thiệu 03 di sản trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Mở lớp truyền dạy các loại hình nhạc cụ dân tộc Mường). Phối hợp với tỉnh Hòa Bình xây dựng hồ sơ Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO.

Tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023; Tham mưu chủ trì, phối hợp thực hiện Dự án 6: bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với du lịch, thuộc 17 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023. Tham mưu ban hành Kế hoạch và chủ trì, phối hợp thực hiện công tác xây dựng hồ sơ trình ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, tên phố một số đô thị thuộc tỉnh Sơn La năm 2022

Để triển khai các hoạt động trên một cách hiệu quả, Sở đã đưa ra một số giải pháp, trong đó cần làm tốt công tác giáo dục truyền thống; tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể truyền thống.

D.H

 

Tin liên quan