Cộng đồng

Bắc Kạn: Thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc

15:33, 04 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Trong thời gian qua, công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Kạn

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành và ban hành các văn bản nhằm thực hiện hiệu quả công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc nói chung, trong đó có văn học dân gian của các dân tộc thiểu số. Ngành đã tăng cường thường xuyên đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật về các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số để phục vụ nhân dân. Qua đó tạo niềm tin của đồng bào dân tộc thiểu số đối với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Về hoạt động kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, kết quả kiểm kê được 600 phiếu di sản văn hóa phi vật thể, qua đó thống kê được 204 di sản văn hóa phi vật thể thuộc 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Trong những năm qua, tỉnh đã lập hồ sơ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận 19 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, điển hình như: Di sản "Chữ Nôm của người Dao" tại xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn và di sản "Chữ Nôm của người Tày" tại xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm ...

Tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với Viện Âm nhạc thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và các tỉnh có di sản Then lập Hồ sơ đề cử quốc gia “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” đề nghị UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 12/12/2019, UNESCO đã công nhận hồ sơ “Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái Việt Nam” là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngoài ra, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lich đã tổ chức triển khai sưu tầm tư liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, giới thiệu về di sản tại Bảo tàng tỉnh như: Trang phục thầy cúng và trang phục truyền thống của người Tày; dụng cụ dùng trong thực hành di sản văn hóa phi vật thể hát then, đàn tính; các sản phẩm dệt thủ công truyền thống của người Tày (chăn, địu, tủi nải…); dụng cụ dệt vải (cán bông, se sợi, cán sợi…).

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc, từ nhiều năm nay, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm đến các hoạt động truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số nói chung, các tác phẩm văn học dân gian, tiếng nói, chữ viết nói riêng. Cụ thể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu tổ chức 03 lớp truyền dạy dân ca và bí quyết thực hành DSVHPVT quốc gia “Lễ cấp sắc của người Tày” tại xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể), thị trấn Yến Lạc (huyện Na Rì) và thành phố Bắc Kạn với 181 học viên tham dự; 02 lớp tập huấn truyền dạy và thực hành di sản “Nghệ thuật Múa khèn của người Mông” tại xã Lương Thượng (huyện Na Rì) và xã Nam Mẫu (huyện Ba Bể) với 80 học viên tham dự.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lich đã thành lập và duy trì 03 Câu lạc bộ hát then - đàn tính, cấp phát 200 đĩa tư liệu cho các địa phương nhằm quảng bá, giới thiệu việc bảo tồn nghi lễ, di sản hát then đàn tính và việc bảo tồn các công đoạn của quy trình dệt thủ công truyền thống. Tích cực chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức nhiều cuộc Liên hoan, Hội thi văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần làm phong phú hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số được giao lưu, trao đổi, học tập thắt chặt khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo tồn các di sản văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc thiểu số, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

PV

Tin liên quan