Cộng đồng

Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021 - 2025

16:25, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang đã có Quyết định 1200/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2025”

Biểu diễn đờn ca tài tử trên sông - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Đại Đoàn Kết
Đề án nhằm thực hiện Chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình hành động bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể Đờn ca tài tử đã được công nhận di sản thế giới. Qua đó, góp phần đưa nghệ thuật Đờn ca tài tử lan tỏa vào đời sống cộng đồng, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân.
Sau 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2018 - 2020”, những nỗ lực của cơ quan chuyên môn, cùng với sự đồng lòng của các nghệ nhân, tài tử và khán giả mộ điệu đã góp phần tích cực đạt được các mục tiêu đề ra. Phong trào Đờn ca tài tử (ĐCTT) ở Kiên Giang đã có bước phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Số lượng và chất lượng các câu lạc bộ ĐCTT ngày càng nâng cao; hiện có gần 100 câu lạc bộ và nhóm ĐCTT, với trên 1.500 người tham gia sinh hoạt tại các địa bàn của 15 huyện, thành phố. Một số địa phương đã xuất hiện những cách làm sáng tạo như: mô hình ĐCTT huyện An Biên được củng cố, kiện toàn theo hệ thống mạng lưới từ huyện đến xã và ấp; thành phố Phú Quốc và huyện Kiên Hải kết hợp sinh hoạt ĐCTT với phục vụ khách du lịch tại các khu du lịch sinh thái biển. Tổ chức 02 lớp tập huấn về kỹ năng cho người truyền dạy ĐCTT và bồi dưỡng kiến thức về nghệ thuật ĐCTT; 02 hội thi ĐCTT cấp tỉnh và nhiều hội thi cấp huyện; 01 cuộc thi sáng tác lời mới 20 bài bản Tổ “ĐCTT Nam bộ tỉnh Kiên Giang năm 2020”; tổ chức 02 cuộc tọa đàm về ĐCTT để ghi nhận các ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà quản lý và nghệ nhân về giải pháp bảo tồn và phát huy ĐCTT trên địa bàn tỉnh. Sưu tầm các bài bản ĐCTT làm cơ sở dữ liệu để phục vụ công tác quản lý chuyên ngành và cung cấp cho các câu lạc bộ ĐCTT khi có nhu cầu tham khảo. Từ năm 2018 đến nay, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang thực hiện và phát sóng 15 chương trình ĐCTT “Ấm mãi lửa đam mê”. Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức được 02 cuộc triển lãm ảnh về hoạt động ĐCTT. Qua việc thực hiện Đề án cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào ĐCTT ở các địa phương.
Tuy nhiên, phong trào ĐCTT ở Kiên Giang vẫn còn bộc lộ nhiều mặt hạn chế cần khắc phục như: phong trào ĐCTT còn mang tính tự phát và không thường xuyên; số lượng câu lạc bộ, nghệ nhân và cơ sở truyền dạy trong cộng đồng có xu hướng giảm; thiếu những nghệ nhân giỏi và những tác phẩm mới hấp dẫn; ngân sách nhà nước đầu tư còn ít so với nhu cầu thực tế; công tác thông tin tuyên truyền chưa sâu rộng; các lớp tập huấn, truyền dạy ĐCTT còn ít... Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn trong việc bảo tồn và phát huy giá trị ĐCTT.
Vì vậy, việc tiếp tục đầu tư, xây dựng và triển khai Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT Nam bộ tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 - 2025” là việc làm rất cần thiết và mang tầm chiến lược. Khi được triển khai và thực hiện thành công, đề án sẽ góp phần quan trọng cho công tác duy trì hoạt động, giao lưu ĐCTT tại các thiết chế văn hóa, câu lạc bộ; các đội, nhóm ĐCTT, phù hợp với mục đích, yêu cầu của hoạt động bảo tồn di sản văn hóa ĐCTT trong tình hình mới.
Công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT sẽ được Sở Văn hóa và Thể thao và các ngành, các cấp, các địa phương tiếp tục thực hiện trong thời gian tới với nhiều hoạt động cụ thể. Trong đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động ĐCTT như: Ban hành các văn bản hướng dẫn về hoạt động ĐCTT ở địa phương; hướng dẫn công tác quản lý, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động cho các câu lạc bộ; tổ chức các hội nghị để triển khai, sơ kết, tổng kết Đề án. Về tập huấn, truyền dạy, biên soạn sách, tài liệu: Biên soạn tài liệu băng đĩa phục vụ truyền dạy ĐCTT. Hàng năm, mở lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý tổ chức, hoạt động câu lạc bộ và các lớp dạy đờn và ca tài tử từ cơ bản đến nâng cao. Tổ chức các lớp tập huấn về các kỹ năng ĐCTT như: Sáng tác lời mới; điều hành câu lạc bộ, nghiệp vụ sư phạm truyền dạy ĐCTT. Chọn 08 trường Trung học phổ thông để thực hiện thí điểm mô hình “ĐCTT học đường” là môn học ngoại khóa cho học sinh khối lớp 8, lớp 9, lớp 10 và lớp 11. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu ĐCTT cho học sinh, sinh viên trong tỉnh, cuộc thi giao lưu tuyên truyền và tìm hiểu kiến thức âm nhạc tài tử dành cho đoàn viên, thanh niên khối cơ quan cấp huyện, thành phố. Biên soạn, in ấn, phát hành sách về lịch sử phong trào nghệ thuật ĐCTT Nam bộ tỉnh Kiên Giang.
Nâng cao chất lượng và số lượng các câu lạc bộ ĐCTT; xây dựng, củng cố và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ ĐCTT kiểu mẫu hoạt động hiệu quả; xây dựng 05 câu lạc bộ ĐCTT để phục vụ khách du lịch; phấn đấu mỗi huyện, thành phố hàng năm thành lập mới được ít nhất 01 câu lạc bộ. Hỗ trợ hệ thống câu lạc bộ ĐCTT về chuyên môn thông qua hình thức đào tạo, tập huấn, cấp phát tài liệu, băng đĩa để tham khảo. Định kỳ mỗi năm một lần tổ chức Liên hoan (Hội thi) ĐCTT cấp huyện và định kỳ hai năm một lần tổ chức Liên hoan (Hội thi) ĐCTT cấp tỉnh. Tham gia đầy đủ Liên hoan (Hội thi) cấp khu vực và toàn quốc. Tổ chức trình diễn ĐCTT tại các lễ hội tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cuộc thi viết lời mới cho ĐCTT, biên tập, in ấn và phát hành các tác phẩm đạt giải.
Về tuyên truyền, quảng bá: Thành lập trang Thông tin điện tử (website) về phong trào ĐCTT Kiên Giang. Thực hiện mỗi tháng ít nhất 02 bài viết hoặc phóng sự về nghệ thuật ĐCTT; đăng tải, phát lại các video clip về ĐCTT được chọn lọc từ các hội thi, các câu lạc bộ ĐCTT và các nghệ nhân, nghệ sĩ tiêu biểu. Cấp phát USB gồm các tác phẩm ĐCTT chọn lọc cho 145 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn để tuyên truyền. Hàng năm, có kế hoạch hướng dẫn các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền về ĐCTT đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức truyền thông, quảng bá về ĐCTT phục vụ khách du lịch. Tỉnh Đoàn phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia tập luyện và cổ vũ các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật ĐCTT. Hàng năm tổ chức “Sân chơi ĐCTT thanh niên” vào các dịp lễ, tết. Định kỳ xem xét và đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và phát huy nghệ thuật ĐCTT tại địa phương. Đề án cũng đưa ra 7 nội dung và 9 giải pháp để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021 - 2025.
Thông qua Đề án này, tỉnh Kiên Giang sẽ có thêm cơ hội từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa phong trào Đờn ca tài tử ở các địa phương, góp phần vào thực tiễn xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lãnh mạnh và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh.
Thủy Bích

Tin liên quan