Tầm nhìn

Yên Bái: Nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý di sản 6 tháng đầu năm

09:12, 01 Tháng Bảy 2022

(DSX)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có báo cáo kết quả công tác trên các lĩnh vực Ngành quản lý 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, trong đó, công tác quản lý di sản đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh minh họa/Nguồn: yenbai.gov.vn

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ II, năm 2022; Tham mưu trình UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh của UNESCO “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bảo tàng tỉnh đã tổ chức bảo quản phòng ngừa 600 hiện vật (đạt 66,66% KH) và 50 hiện vật bảo quản trị liệu (đạt 100% KH). Ngoài ra, đơn vị tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê khoa học hiện vật, phân loại, đánh số, vào sổ sách, phích phiếu, công tác kiểm kê, bổ sung thông tin lý lịch hiện vật mới sưu tầm được trong năm; tiến hành công tác bảo quản thường xuyên cho các nhóm hiện vật trong các kho và hiện vật ngoài trời. Hoàn tất các thủ tục pháp lý bàn giao hiện vật phục vụ trưng bày Nhà Bảo tàng tỉnh.

Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch đã tổ chức trên 10 đợt điều tra, khảo sát di tích tại 03 huyện là Trấn Yên, Văn Yên và Yên Bình. Qua đó đã phát hiện nhiều di tích đủ điều kiện để xếp hạng và bảo vệ, phát huy giá trị di tích. Hiện đã hoàn thiện 01 hồ sơ; đang tiếp tục hoàn thiện 05 hồ sơ khoa học các di tích có đủ điều kiện để xếp hạng, bảo vệ và phát huy giá trị di tích; Nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ khoa học và trình UBND tỉnh xếp hạng 01 hồ sơ di tích (đạt 14,2% KH).

Tổng số di tích đã được xếp hạng trong toàn tỉnh đã lên tới 126 di tích, danh thắng trong đó có 01 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia và 113 di tích, danh thắng cấp tỉnh; nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học bảo tồn 4/6 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể (đạt 66,6% KH).

Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục xây dựng dự thảo Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Ngoài ra, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức lễ đón nhận Bằng ghi danh "Nghệ thuật Xoè Thái" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Văn hoá Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022./.

D.H

Tin liên quan