Tầm nhìn

Quảng Ninh: Bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể, khôi phục các loại hình văn hóa truyền thống để phục vụ phát triển du lịch

11:23, 28 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Thời gian quan, việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đã được cấp ủy, chính quyền tỉnh Quảng Ninh đặc biệt quan tâm.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Quảng Ninh

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã có 13 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia, 05 di tích được công nhận di tích cấp Quốc gia và 14 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 06 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 54 di tích quốc gia; 85 di tích cấp tỉnh và 488 di tích được kiểm kê phân loại.

Tỉnh và các địa phương đã quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Trong 3 năm qua, 100% di tích cấp quốc gia, 70% di tích cấp tỉnh đã được tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp với tổng kinh phí 1.997 tỷ đồng từ nguồn lực nhà nước và nguồn xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia ủng hộ nguồn lực lớn trong việc trùng tu, cải tạo nâng cấp di tích. Đặc biệt, các di sản, di tích đã trở thành những điểm du lịch trong hệ thống tuyến, điểm du lịch của nhiều địa phương như: Di tích lịch sử nhà Trần (thị xã Đông Triều), Khu di tích – danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí), Khu di tích Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên),…

Về di sản phi vật thể, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, thống kê, bảo tồn, tôn tạo, phân loại di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại một số địa phương, các doanh nghiệp đã hình thành và đưa vào hoạt động mô hình du lịch cộng đồng bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực, làm thay đổi diện mạo, nâng cao chất lượng các tuyến điểm du lịch gắn với văn hóa, lịch sử để thu hút thêm du khách.

Tỉnh đã thực hiện kiểm kê 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, kết quả kiểm kê, phân loại được 362 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 7 di sản thuộc loại hình tiếng nói, chữ viết; 14 di sản loại hình ngữ văn dân gian; 25 di sản loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian; 165 di sản loại hình tập quán xã hội; 75 di sản loại hình lễ hội truyền thống; 26 di sản loại hình nghề thủ công truyền thống; 50 di sản loại hình tri thức dân gian. Thông qua hoạt động kiểm kê đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho 07 di sản. Phối hợp với Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, ghi hình (tĩnh, động) về Then nghi lễ người Tày Bình Liêu, phối hợp với 10 tỉnh trong cả nước có di sản Then lập hồ sơ phi vật thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch quản lý nhà nước về lễ hội cũng được chú trọng. Việc phục dựng các lễ hội truyền thống, bảo tồn lễ hội đồng bào các dân tộc, các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ trong lễ hội được quan tâm tổ chức. Các lễ hội văn hóa, lịch sử truyền thống được các địa phương huy động nguồn lực tổ chức hiệu quả, trong đó có nhiều lễ hội mới được xây dựng thành sản phẩm văn hóa thường niên vừa bảo tồn được di sản văn hóa vừa tạo thành sản phẩm văn hóa riêng có. Nhiều lễ hội đã được phục dựng thành công, bài bản, đúng bản sắc truyền thống dân tộc (Lễ hội văn hóa thể thao dân tộc Dao, Tày, Sán Chỉ, Sán Dìu,…) qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân và du khách. Hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, Lễ hội và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh từng bước được bảo tồn đã trở thành nguồn lực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả đạt được, thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách của tỉnh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; Bảo tồn các loại hình văn hóa phi vật thể, khôi phục và phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống đặc trưng để phục vụ phát triển du lịch; Bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, đảm bảo các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn được bảo tồn và phát huy giá trị; Khuyến khích các hoạt động sản xuất, quảng bá các loại hình văn hóa phi vật thể, các sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, đồ lưu niệm mang thông điệp văn hóa thể hiện đặc trưng riêng có của tỉnh./.

D.H

Tin liên quan