Tầm nhìn

Đồng Nai báo cáo lĩnh vực di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022

16:24, 27 Tháng Sáu 2022

(DSX) - 6 tháng đầu năm 2022, Bảo tàng tỉnh Đồng Nai mở cửa đón khách tham thường xuyên, số lượng khách tham quan trong tháng là 4.500 lượt người.

Khai mạc triển lãm chuyên đề "Mãi mai đi theo Người" tại Bảo tàng Đồng Nai Ảnh: Bảo tàng Đồng Nai
Sở VHTTDL Đồng Nai đã có báo cáo công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 6 tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai đã triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; làm tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh Đồng Nai. Hoàn thành tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của ngành theo đúng kế hoạch đề ra, đặc biệt các nội dung trong chương trình công tác của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và UBND tỉnh, lĩnh vực Di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định.
Theo đó, Sở đã tham mưu UBND tỉnh: Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng nghệ thuật công trình tượng đài Nguyễn Hữu Cảnh; Việc xây dựng đền thờ liệt sĩ huyện Cẩm Mỹ. Hoàn chỉnh hồ sơ xếp hạng, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận di tích khảo cổ học Suối linh và Đồi Phòng Không (huyện Vĩnh Cửu). - Xin chủ trương của UBND tỉnh về việc: Tu sửa cấp thiết một số miệng hầm và giao thông hào tại di tích địa đạo Suối Linh; Xây dựng Đề án số hóa hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và số hóa di tích; Xây dựng Đề án ứng dụng công nghệ trong trưng bày tại Bảo tàng tỉnh.
Thực hiện văn bản đề xuất UBND tỉnh: Trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Tu sửa cấp thiết di tích Nhà hôi Ḅ inh Trư ̀ ớc tại phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa; Trùng tu di tích đình Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch và bảo quản, tu bổ di tích đình Dầu Giây (huyện Thống Nhất); Mở lớp dạy cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc Chơro xã Túc Trưng, huyện Định Quán.

Khai mạc triển lãm chuyên đề "Mãi mai đi theo Người" tại Bảo tàng Đồng Nai Ảnh: Bảo tàng Đồng Nai
Báo cáo UBND tỉnh về việc tiếp nhận các bài báo, phim phóng sự, hiện vật, hình ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành quy định phân cấp ủy quyền quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, xếp hạng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Xin ý kiến của các ngành, đơn vị liên quan về: Mẫu bia kỷ niệm truyền thống lực lượng vũ trang Đồng Nai và nội dung ghi trên bia; Lập quy hoạch tổng thể Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai; Bổ sung nhân sự vào thành viên Hội đồng đặt, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Đồng Nai.
Thẩm định và giám sát việc đặt tượng Kỳ lân tại đền thờ Quốc tổ Hùng Vương tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa theo đề nghị của UBND thành phố Biên Hòa. Giao Bảo tàng Đồng Nai: Triển khai công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị bảo vật quốc gia theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chỉnh lý bản đồ khoanh vùng bảo vệ danh thắng Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa. Đề xuất tiêu chí cụ thể thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao (2021 - 2025) cấp huyện về lĩnh vực di sản văn hóa. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 thời kỳ 2050. Góp ý dự thảo Thông tư quy định quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội.
Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Thực hiện phim Giới thiệu di tích Đình Phước Lư và Văn hóa văn nghệ dân gian của người Tày ở Đồng Nai; Kiểm kê văn hóa phi vật thể lễ hội truyền thống các dân tộc tại thành phố Long Khánh và huyện Xuân Lộc; Tổ chức lớp tập huấn truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng cho thanh thiếu niên dân tộc Chơro tại xã Túc Trưng, huyện Định Quán. Xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch: Lập hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh di tích lịch sử đình Định Quán (huyện Định Quán), di tích khảo cổ học Gò Me (xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch);Khai quật di tích Gò Me (Tp. Biên Hoà); Lấy số liệu làm bản đồ GIS các di tích khảo cổ học trên địa bàn tỉnh; Vẽ sơ đồ phân bố, cắm biển báo, cắm mốc ranh giới phạm vi bảo vệ di tích Gò Me (huyện Nhơn Trạch) và di tích Cầu Sắt, Suối Chồn (Tp. Long Khánh); Làm tour tham quan 360 thực tế ảo di tích cấp Quốc gia Văn miếu Trấn Biên.
Tổ chức triển lãm chuyên đề “Dấu ấn văn hóa Tiền Sơ sử Đồng Nai”; Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch: Lập hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia 02 hiện vật: Đàn Đá Bình Đa và tượng Nam thần Bến Gỗ; Thực hiện chuyên đề Hành trình di sản phát sóng trên Đài truyền hình Đồng Nai (ĐNRTV); Triển lãm hình ảnh về công tác phòng chống 11 dịch Covid-19; Kiểm kê hiện vật tại di tích Văn miếu Trấn Biên, đình Phước Lư, đình Thành Hưng, đình Hưng Phú; Xuất bản Thông tin khoa học số 17/2022. Bảo tàng tỉnh mở cửa đón khách tham thường xuyên. Số lượng khách tham quan trong tháng 4.500 lượt người.
Thủy Bích

Tin liên quan