TIN TỨC

Tây Ninh báo cáo kết quả công tác Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 6 tháng đầu năm 2022

16:56, 15 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Mới đây, Sở VHTTDL Tây Ninh đã có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trên lĩnh vực Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được những kết quả nhất định.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân
Cụ thể, Sở đã trình UBND tỉnh: Dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tây Ninh; cho chủ trương chuyển đổi vị trí đất để xây dựng di tích khu lưu niệm Dương Minh Châu.
Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 05 di tích . Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng núi Bà Đen diện tích 89 ha tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen. Ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia và định hướng hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế bảo tàng năm 2022.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân dân
Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2021-2025. Báo cáo công tác bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số. Dự thảo Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” (thuộc CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 912/KH-UBND ngày 26/3/2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 4452/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030”; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức định kỳ ngày hội, giao lưu, liên hoan văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số giai đoạn 2021- 2030”; Kế hoạch đề xuất nhiệm vụ và kinh phí triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”.
Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Sở sẽ trình UBND tỉnh đề nghị Bộ VHTTDL hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm muối ớt Tây Ninh (năm 2021 - 2022). Tiếp tục trưng bày triển lãm nhân các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện quan trọng của tỉnh nhà. Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh 07 di tích. Triển khai lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích cấp tỉnh Địa điểm lưu niệm ông Trương Quyền – Pu Cam Po chống giặc Pháp và di tích cấp quốc gia Nhà bia tưởng niệm nơi làm việc của Ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam. Báo cáo việc khảo sát, đánh giá xác định giá trị di sản Bãi đá gõ nghe tiếng trên quần thể Khu di tích lịch sử - văn hóa Núi Bà Đen”. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm kê, bảo quản hiện vật bảo tàng tỉnh.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lịch sử của đất nước, địa phương, thông qua các hình thức tuyên truyền cổ động, triển lãm, hệ thống mạng thông tin xã hội và văn nghệ quần chúng.Thực hiện tuyên truyền chủ quyền Biên giới và Biển đảo Tổ Quốc. Tổ chức Liên hoan các ban nhạc tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2022; Liên hoan các Ban nhạc tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2022; liên hoan Đờn ca tài tử Nam bộ tỉnh Tây Ninh năm 2022; Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Tây Ninh năm 2022; Hội thi sáng tác vọng cổ, chập cải lương tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. Tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Kh’mer Nam Bộ lần thứ VIII tại Sóc Trăng năm 2022. Phối hợp tổ chức: toạ đàm giao lưu “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tại tỉnh Tây Ninh; tổ chức Hội thi văn hóa văn nghệ và các nội dung tuyên truyền “Tháng công nhân”; tổ chức Hội thi Tiếng hát truyền hình năm 2022.
Thủy Bích

Tin liên quan