TIN TỨC

Bắc Giang: Quan tâm tổ chức khảo sát, lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia và khai quật khảo cổ học

09:13, 14 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định xếp hạng cấp tỉnh cho 04 di tích; phê duyệt kinh phí hỗ trợ tu bổ di tích năm 2022; Triển khai Kế hoạch kiểm kê di tích chưa xếp hạng trên địa bàn huyện Lục Ngạn (đợt 2) và thành phố Bắc Giang năm 2022.

Nhiều hoạt động trong lĩnh vực di sản đã được triển khai như: Tổ chức 02 lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa tại huyện Yên Thế và huyện Lạng Giang; Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Hương tham mưu Ủy ban nhân dân 03 tỉnh xây dựng hồ sơ khoa học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương) trình UNESCO công nhận là di sản thế giới (dự kiến hoàn thiện Hồ sơ trong tháng 7/2022); Phối hợp huyện Sơn Động tổ chức Lễ Thượng lương nhà Tổ chùa Hạ, Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử; phối hợp huyện Hiệp Hòa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ATK II Hiệp Hòa; Tổ chức Hội đồng tư vấn góp ý dự thảo Đề án đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Sở đã tập trung chỉ đạo tổ chức khai quật khảo cổ 04 địa điểm: Chùa Cao, chùa Khám Lạng, chùa Hồ Bấc - huyện Lục Nam và chùa Nghĩa Trung, huyện Việt Yên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực di sản 6 tháng cuối năm đó là: Tham mưu tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2022; Quan tâm tổ chức khảo sát và lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh, quốc gia và khai quật khảo cổ học; Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ tu bổ di tích năm 2022 (Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh); tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh./.

PV

Tin liên quan