Tầm nhìn

Quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, TP Thái Nguyên

15:59, 10 Tháng Sáu 2022

(DSx)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 2009/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc Quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Ảnh minh họa. Nguồn: sngv.thainguyen.gov.vn

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất phương án quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại Công văn số 2413/UBND-CNN&XD ngày 02/6/2022.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng bia ghi dấu sự kiện lịch sử diễn ra tại di tích gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định theo quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhằm góp phần tuyên truyền giáo dục cho các thế hệ ghi nhớ đến sự kiện lịch sử tại địa phương trong giai đoạn cả nước đứng lên giành chính quyền Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến đối với Quy hoạch tổng mặt bằng điểm di tích Địa điểm Khu Chủ sự Nhà đèn cũ, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

Khu chủ sự Nhà Đèn, trước đây là một công trình kiến trúc do thực dân Pháp xây dựng, là nơi dùng máy nổ chuyên cung cấp điện cho thị xã Thái Nguyên. Trong kháng chiến, công trình này cũng bị tiêu thổ, hình ảnh khu chủ sự Nhà Đèn chỉ còn hình ảnh tư liệu. Do quá trình biến đổi lịch sử, đến nay, địa điểm chỉ còn là di tích nằm trong khu vực đối diện cơ quan Báo Thái Nguyên. Khu đất này khoanh vùng cả 2 khu vực có diện tích trên 500m2, hiện nằm sát Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

T.T

Tin liên quan