Tầm nhìn

Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, TP Hà Nội

09:49, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1909/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm thuộc phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sùng Nghiêm, gồm các nội dung: Tu bổ, tôn tạo nhà Mẫu, nhà Tạo soạn; cải tạo hạ tầng kỹ thuật (tôn nền sân trước nhà Mẫu, lát sân, cấp điện, phương án phòng cháy, chữa cháy, chống mối công trình).

Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý: Bổ sung phương án bảo quản chữ trên các cột (Đối với nhà Mẫu); Hạn chế chạm khắc cấu kiện, chỉ chạm đơn giản tại một số vị trí như đầu kẻ/bẩy, đầu xà chính giáp cột (Đối với nhà Tạo soạn). Đồng thời thành lập Hội đồng đánh giá di tích để phân loại, đánh giá cấu kiện của nhà Mẫu theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo lưu ý: Giữ gìn tối đa, nguyên vẹn các cấu kiện trang trí chạm khắc, các cấu kiện gỗ cổ và cũ, hư hỏng một phần còn khả năng sử dụng (tu bổ bằng biện pháp chắp - vá - nối đối với cấu kiện hư hỏng một phần), chỉ thay mới cấu kiện bị hư hỏng hoàn toàn khi có sự đồng ý của Hội đồng đánh giá sau hạ giải; phương án bảo vệ, bảo quản an toàn cấu kiện, hiện vật, đồ thờ và cảnh quan di tích; ưu tiên sử dụng các biện pháp thi công, giải pháp kỹ thuật truyền thống trong quá trình hạ giải, tu bổ, lắp dựng… các cấu kiện, thành phần kiến trúc.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bàn giao, đưa công trình vào sử dụng, đề nghị chủ đầu tư gửi Nhật ký công trình và Hồ sơ hoàn công đến Bộ VHTTDL (qua Cục Di sản văn hóa) để lưu trữ và quản lý di tích.

Bộ VHTTDL có ý kiến, đồng thời đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, thông báo rộng rãi nội dung tu bổ, tôn tạo trước Nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật.

T.T

 

Tin liên quan