Cộng đồng

Bắc Giang: Bảo tồn và phát huy giá trị hình thức nghệ thuật truyền thống thuộc các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh

09:32, 06 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ được đưa ra trong Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Bắc Giang

Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025 nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên dịa bàn tỉnh Bắc Giang, tập trung vào nghệ thuật Chèo và các hình thức nghệ thuật truyền thống thuộc các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm: dân ca Quan họ; Ca trù; hát Văn, hát Chầu văn (nằm trong di sản Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt); hát Then (nằm trong di sản Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam).

Bên cạnh đó, việc triển khai kế hoạch còn góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức bảo vệ, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của các cấp, các ngành, người dân, các chủ thể văn hóa và tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là đối với thế hệ trẻ trong nhiệm vụ bảo tồn và huy giá trị nghệ thuật truyền thống. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hình thành nên những tác phẩm nghệ thuật truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời, có khả năng thích ứng với xu hướng nghệ thuật đương đại, gắn với hoạt động du lịch, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và quảng bá hình ảnh quê hương, con người, di sản vắn hóa Bắc Giang với bạn bè trong và ngoài nước.

Mục tiêu chung được đặt ra là: Hàng năm, tổ chức dàn dựng từ 2-3 vở Chèo và trích đoạn Chèo; lưu giữ và phục dựng 30 làn điệu Chèo truyền thống; 1-2 chương trình ca múa nhạc dân gian; tổ chức 80-100 buổi diễn phục vụ nhân dân và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tham gia và đạt từ 8-10 huy chương tại các hội thi chuyên nghiệp quy mô khu vực và toàn quốc; Tổ chức 04 lớp truyền dạy Chèo, 05 lớp truyền dạy Quan họ, Ca trù, hát Văn, hát Chầu Văn, hát Then; Thành lập mới từ 3-4 câu lạc bộ Chèo; 2-3 câu lạc bộ hát Quan họ, Ca trù, hát Then, hát Văn, hát Chầu văn; Tổ chức tập huấn cho 500-600 hạt nhân văn nghệ cơ sở mỗi năm; Từ năm học 2022, thí điểm đưa nghệ thuật truyền thống vào nội dung giáo dục ngoại khóa tại 2-3 trường học; 8-10 trường học vào năm 2025; Hỗ trợ hoạt động cho 40 câu lạc bộ Quan họ, Ca trù, hát Then, hát Văn, hát Chầu Văn.

Đối với các hình thức nghệ thuật truyền thống thuộc các Di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO vinh danh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra các mục tiêu cụ thể: Tổ chức dàn dựng các chương trình nghệ thuật truyền thống để biểu diễn phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá di sản; số hóa, ghi hình 1-2 chương trình có chất lượng để phát trên phần mềm quản lý du lịch, quản lý di sản văn hóa, trang web du lịch tỉnh; in thành đĩa DVD để lưu trữ, tuyên truyền, quảng bá; thí điểm thực hiện các buổi phát trực tuyến trên các trang mạng xã hội như: youtube, facebook;Thành lập các Câu lạc bộ: Dân ca Quan họ; hát Văn, hát Chầu Văn; hát Then, đàn tính trực thuộc Nhà hát Chèo; Mở 15 lớp truyền dạy hát Quan họ; 05 lớp truyền dạy Ca trù; 02 lớp truyền dạy hát Văn, hát Chầu Văn; 02 lớp truyền dạy hát Then; Thực hiện thí điểm tại 10-15 trường học Chương trình đưa nghệ thuật truyền thống vào các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu, đưa nghệ thuật truyền thống biểu diễn tại các điểm di tích, khu, điểm du lịch của tỉnh; biểu diễn tại các lễ hội truyền thống.

Kế hoạch phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng và hiệu quả, tạo chuyển biến trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh. Huy động có hiệu quả các nguồn lực của toàn xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

D.H

Tin liên quan