Tầm nhìn

Tuyên Quang: Tập trung triển khai Dự án bảo quản, tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025

16:07, 01 Tháng Sáu 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Tuyên Quang

6 tháng đầu năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Làng Văn hóa du lịch và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương; Quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022. Triển khai các bước phục dựng Lễ hội truyền thống đình Động Sơn người Cao Lan, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn; khảo sát, lập Dự án đầu tư bảo tồn, phục dựng và tôn tạo di tích cách mạng Khuổi Kịch, thôn Tân Lập, xã Tân Trào và sân bay Lũng Cò, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, cho ý kiến thỏa thuận hồ sơ trích ngang di tích: Chùa Phật Lâm, xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và di tích Ngườm Nà Khậu, xã Phúc Yên, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang đề nghị xếp hạng di tích quốc gia. Tổ chức lớp tập huấn công tác quản lý di sản văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, năm 2022 với 92 học viên là các trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín và cán bộ quản lý văn hóa các huyện, thành phố.

Ngoài ra, các đơn vị đã sưu tầm được 140 tài liệu, hiện vật, đạt 56% kế hoạch năm; lập 1.100 phiếu phân loại tài liệu, hiện vật, đạt 73,3% kế hoạch năm. Đón 440.870 lượt khách tham quan tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, Khu di tích lịch sử Kim Quan, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đại hội II của Đảng tại Kim Bình, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, đạt 59% kế hoạch năm. Tổ chức chào đón đoàn khách thứ 200 và vị khách thứ 30.000 đến thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào năm 2022…

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Dự án bảo quản, tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025; hoàn thành lập Quy hoạch bảo tồn, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Triển khai quy hoạch bảo quản tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình, gắn với phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Bảo tàng tỉnh, đưa Bảo tàng tỉnh trở thành điểm đến trong hành trình của du khách tham quan du lịch tại Tuyên Quang./.

BTV

Tin liên quan