Cộng đồng

Yên Bái: Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là DSVH phi vật thể đại diện của nhân loại

09:07, 01 Tháng Sáu 2022

(DSX)- UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 1584/UBND-VX về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch diễn ra trong tháng 9/2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Yên Bái

Nhằm chủ động và chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 9/2022, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị địa phương xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức Lễ đón nhận và Lễ hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết như: Cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ du khách; dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, an toàn; cảnh quan, môi trường xanh sạch đẹp…

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát các địa phương việc thực hiện các quy định theo yêu cầu tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh về quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hướng dẫn chi tiết để chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo tồn nguyên trạng, giữ gìn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học và thẩm mỹ của các di tích, di sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND huyện Mù Cang Chải vận động, hướng dẫn người dân áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật trong canh tác lúa, đặc biệt là đối với các khu vực có hoạt động du lịch trọng điểm, nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ của di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải.

UBND thị xã Nghĩa Lộ rà soát cơ sở vật chất tại Sân vận động Nghĩa Lộ, chỉ đạo tổng vệ sinh, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, tăng cường vận động, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tiếp tục đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ, hấp dẫn,…

UBND huyện Mù Cang Chải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân gieo trồng toàn bộ diện tích lúa đảm bảo đúng thời vụ, giữ gìn bảo vệ tính nguyên gốc của di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải,…Nghiên cứu, tư vấn, hướng dẫn người dân liên kết trong việc phục vụ du khách tham quan tại các khu, điểm du lịch, đảm bảo hài hòa, phù hợp và tiếp tục phát huy gìn giữ các bản sắc, đặc trưng và giá trị của danh thắng, di tích; Rà soát việc triển khai các quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh tại địa phương theo yêu cầu tại Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tại huyện Mù Cang Chải tiếp tục giữ gìn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải;…

PV

Tin liên quan