Tầm nhìn

Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

15:07, 30 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Theo Báo cáo Công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều chỉnh mở rộng diện tích khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích địa điểm trường Nguyễn Ái Quốc (1949), xã Bình Thành, huyện Định Hoá; Thông báo danh mục lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích năm 2022; Ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai công tác điền dã kiểm kê di tích trên địa bàn 30/30 xã (thị trấn) thuộc huyện Đại Từ. Triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 (Thực hiện điền dã, khảo sát, xây dựng phương án bảo quản, tu bổ 08 di tích trên địa bàn thành phố Phổ Yên, thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Bình, huyện Phú Lương).

Về hoạt động Bảo tàng, tỉnh đã thực hiện khảo sát sưu tầm tài liệu, hiện vật đợt I/2022 với chủ đề “Lịch sử Văn hóa truyền thống tỉnh Thái Nguyên” với 66 đơn vị hiện vật được sưu tầm; Thực hiện công tác số hóa 115 hiện vật; công tác kiểm kê, bảo quản tài liệu hiện vật đợt I/2022 (phân loại 570 hiện vật, đánh số 680 hiện vật); nhập 386 đơn vị hiện vật vào kho cơ sở; bảo quản hiện vật tại kho cơ sở, 02 phòng trưng bày và khu trưng bày tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương.

Trong 6 tháng cuối năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn 2 thành phố: Phổ Yên, Sông Công. Hoàn thành công tác kiểm kê trên địa bàn huyện Đại Từ, thành phố Phổ Yên và Sông Công theo quy định. Tiếp tục thực hiện lập hồ sơ khoa học di tích, di sản văn hóa phi vật quốc gia. Tổ chức Hội nghị, hội thảo xây dựng tài liệu, hỗ trợ đội ngũ nghệ nhân trao truyền bí quyết, kiến thức thực hành các di sản văn hoá phi vật thể cho thế hệ trẻ trong nhà trường, cộng đồng. Khảo sát, kiểm kê lập danh mục loại hình di sản văn hoá phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục quốc gia.

PV

Tin liên quan