Cộng đồng

Kiên Giang phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer, giai đoạn 2021 – 2025

16:51, 25 Tháng Năm 2022

(DSX)- UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer - Ảnh: Sở VHTT Kiên Giang
Người Khmer  có các loại hình nghệ thuật truyền thống, đặc sắc có vai trò rất quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần hàng ngày của người dân. Nghệ thuật âm nhạc truyền thống Khmer có nhiều loại hình và hình thức biểu diễn như những làn điệu dân ca, trữ tình sâu lắng. Nhạc khí Khmer Nam Bộ  với 48 nhạc cụ tùy vào điều kiện sử dụng, người ta lại tổ chức thành các dàn nhạc sử dụng trong các hoàn cảnh khác nhau.
UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số1201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Mục tiêu của Đề án nhằm  góp phần thực hiện tốt công tác văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh Kiên Giang; tăng cường nguồn lực cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh
Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm điều tra, khảo sát nắm bắt thực trạng hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Khmer hiện nay và nhu cầu của công chúng trong việc hưởng thụ giá trị các loại hình nghệ thuật này. Sưu tầm các bài bản, kịch bản, thông tin để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về nghệ thuật truyền thống Khmer ở Kiên Giang.

Nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer - Ảnh: Sở VHTT Kiên Giang
Xây dựng các sản phẩm truyền thông để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật truyền thống Khmer ở Kiên Giang bao gồm: Các bài viết, hình ảnh, video clip… đăng tải trên hệ thống báo, đài và biên soạn sách chuyên khảo về 4 loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer tiêu biểu của tỉnh, gồm: Nghệthuật âm nhạc vàsân khấu dân gian Khmer, nghệthuật kiến trúc chùa tháp Khmer, văn học dân gian Khmer, lễhội truyền thống Khmer ởKiên Giang. Tổ chức trưng bày chuyên đề nghệ thuật truyền thống Khmer tại Bảo tàng tỉnh.Tổ chức hội thảo chuyên đề về thực trạng và giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer tiêu biểu của tỉnh.
Lập hồ sơ khoa học về 4 loại hình nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer tiêu biểu ở Kiên Giang gồm: Nghệ thuật múa truyền thống Khmer, lễ hội Okombook, nghệ thuật diễn tấu dàn nhạc ngũ âm Khmer, văn học dân gian Khmer, đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Mở các lớp truyền dạy về nghệ thuật truyền thống Khmer để tạo ra đội ngũ nghệ nhân, diễn viên, nhạc công kế thừa (trong đó ưu tiên mở các lớp cho đối tượng thanh thiếu niên Khmer về các loại hình nghệ thuật: Sân khấu Dù kê, ca múa dân gian Khmer, nhạc ngũ âm). Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ nghiên cứu, nghệ sĩsáng tác, dàn dựng, diễn xướng nghệ thuật truyền thống Khmer. Xây dựng 2 đội văn nghệ quần chúng Khmer có thể biểu diễn được dàn nhạc ngũâm, nghệ thuật sân khấu Dù kê và múa hát dân gian để làm nòng cốt phát triển phong trào luyện tập, biểu diễn nghệ thuật truyền thống Khmer tại những huyện có đông đồng bào Khmer sinh sống. Thành lập và duy trì 2 câu lạc bộ ghe ngo nam và nữ tiêu biểu; hỗ trợ đóng mới 6 chiếc ghe ngo và 10 bộ dàn nhạc ngũ âm…
Đề án đặt ra 04 nhiệm vụ, đó là: Nhiệm vụ chung về bảo tồn nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer ở Kiên Giang (tổ chức các hoạt động nghiên cứu, bảo tồn nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer; các hoạt động truyền dạy, tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống Khmer); nhiệm vụ chung về phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer; nhiệm vụ cụ thể bảo tồn và phát huy giá trị 10 loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer tiêu biểu ở Kiên Giang (bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật múa truyền thống của người Khmer, nghệ thuật sân khấu Dù kê; nghệ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống Khmer; nghệ thuật âm nhạc truyền thống Khmer; nghệ thuật sân khấu Rô băm; nghệ thuật kiến trúc chùa tháp Phật giáo Nam tông Khmer; lễ hội truyền thống Khmer; nghệ thuật viết chữ Khmer trên sách lá; văn học dân gian Khmer; trang phục truyền thống Khmer); công tác tổ chức, chỉ đạo và khen thưởng. Đồng thời, đề ra 09 giải pháp để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan