Tầm nhìn

Sơn La: Tiếp tục đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản, số hóa tư liệu, hiện vật trong tháng 6/2022

09:45, 24 Tháng Năm 2022

(DSX)- Tháng 05/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung chỉ đạo tổ chức có hiệu quả các hoạt động của ngành, trong đó có lĩnh vực di sản văn hóa.

Cán bộ Bảo tàng tỉnh đo kích thước để viết lý lịch hiện vật trước khi số hóa. Nguồn: Báo Sơn La

Theo Báo cáo Kết quả công tác Văn hóa, Thể thao và Du lịch tháng 5 năm 2022; chương trình công tác tháng 6 năm 2022, trong tháng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các văn bản: Kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp tại tỉnh Sơn La năm 2022; Quyết định thành lập Ban biên tập cuốn sách “Giới thiệu di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử Cách mạng Việt Nam - Lào”.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành giao. Phát sóng 01 chuyên mục di sản văn hóa "Từ chiến dịch Điện Biên Phủ đến Công trường 111 - Ký ức hào hùng của những người Cựu Thanh niên xung phong"; tổ chức 01 hoạt động giáo dục trải nghiệm “Văn hóa dân tộc Mông ở Sơn La”. Bảo quản, vệ sinh 1.200 tư liệu, hiện vật tại kho Bảo tàng, các phòng nhà trưng bày và nhà kho Di sản văn hóa vùng lòng hồ Thủy điện Sơn La, kho tạm thời; Kiểm kê 30 hiện vật (dân tộc Thái), số hóa 12 hiện vật; bảo quản, scan 180 phim âm bản bằng thiết bị chuyên dụng; …

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 6 là: Thực hiện kế hoạch xây dựng hồ sơ khoa học quốc gia về di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện công tác khảo sát lập hồ sơ di sản văn hóa “Nghi lễ Xíp Xí” tại huyện Phù Yên; Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh, ngành giao; phục vụ tốt các đoàn khách tham quan tại các điểm do đơn vị quản lý; Đảm bảo công tác kiểm kê, bảo quản, số hóa tư liệu, hiện vật tại các điểm đơn vị quản lý; phát sóng 01 chuyên mục Di sản văn hóa; tổ chức 01 hoạt động giáo dục trải nghiệm Em yêu lịch sử; thực hiện kế hoạch sưu tầm tư liệu, hiện vật năm 2022.

PV

Tin liên quan