Tầm nhìn

Sơn La: Tăng cường tham mưu, đôn đốc các khu di tích lịch sử - văn hóa thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

10:37, 23 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra nhằm tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động về Môi trường năm 2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Sơn La

Cụ thể, ngày 18/5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản 1066/SVHTT&DL-QLVH gửi các phòng chức năng thuộc Sở; Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa & Thông tin các huyện, thành phố; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố về việc tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng hành động về Môi trường năm 2022.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tổ chức tuyên truyền phổ biến tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên, học sinh, sinh viên và người lao động trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn về: Chủ đề Ngày Môi trường thế giới 05/6/2022: “Chỉ Một Trái đất” (Only One Earth); Thông tin, tài liệu truyền thông về Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2022 được đăng tải trên các trang thông tin điện tử: https://www.monre.gov.vn/; https://tainguyenmoitruong.gov.vn/; http://vea.gov.vn; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Quy tắc ứng xử bảo vệ môi trường trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (Quyết định số 4216/QĐ-BVHTTDL ngày 25/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh quốc gia (Quyết định số 4666/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường đối với các cơ sở du lịch và dịch vụ tại các khu, điểm du lịch (Quyết định số 1066/QĐBVHTTDL ngày 28/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Bộ tiêu chí hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động thể dục thể thao trong các khu dân cư, nơi công cộng (Quyết định số 1794/QĐ-BVHTTDL ngày 27/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Tăng cường số lượng các tin bài, phóng sự trên trang web của cá cơ quan, đơn vị, tuyên truyền về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch;- Căng treo băng rôn, pano, áp phích tại cơ quan, đơn vị (khuyến khích sử dụng từ các vật liệu thân thiện với môi trường).

Phòng Quản lý Văn hoá; Phòng Quản lý Du lịch tăng cường tham mưu, đôn đốc các khu/điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; không sử dụng túi nilon khó phân hủy và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường. Giới thiệu, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả.

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh chỉ đạo đội Tuyên truyền lưu động của tỉnh và đội Chiếu bóng lưu động các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép tuyên truyền Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường 2022.

Thư viện tỉnh chuẩn bị sách báo phục vụ bạn đọc tìm hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Lồng ghép tuyên truyền trên xe thư viện đa phương tiện lưu động

Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các huyện, thành phố tham mưu chỉ đạo công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân tham về ý nghĩa của Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022. Tham mưu chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại các nhà văn hóa tổ, bản, tiểu khu về ý nghĩa, tầm quan trọng của Ngày Môi trường thế giới 05/6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022.

PV

Tin liên quan