Tầm nhìn

Lai Châu: Tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích

10:06, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả được đưa ra trong báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ảnh minh họa/Nguồn: Laichau.gov.vn

Cụ thể, trong tháng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích; bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của bảo vật quốc gia. Lập hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đợt 1, năm 2022.

Về công tác Bảo tồn bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa, Bảo tàng tỉnh đã mở cửa và đón tiếp 1.000 lượt khách đến tham quan, tìm hiểu các giá trị văn hóa nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tiếp tục cập nhật thông tin, dữ liệu hiện vật lên phần mềm quản lý hiện vật; hoàn thiện danh mục hiện vật tu sửa, phục chế và chỉnh lý hồ sơ hiện vật để thẩm định; bảo quản thường xuyên hiện vật tại Kho cơ sở. Hoàn thành công tác bàn giao hồ sơ di tích đã được xếp hạng cho các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Sìn Hồ; Nghiệm thu danh mục hiện vật dân tộc Thái (trắng), Mông (trắng) dự kiến sưu tầm năm 2022; Khảo sát đợt II di tích danh lam thắng cảnh Hang Tà Mung, xã Tà Mung, huyện Than Uyên và tiếp tục công tác vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tham gia hiến tặng tài liệu, hiện vật.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh).

Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra trong tháng 6 đó là: Thực hiện sưu tầm hiện vật năm 2022 theo danh mục được phê duyệt; thu thập, sưu tầm các tư liệu, tài liệu phục vụ công tác trưng bày; Tiến hành tu sửa hiện vật, chỉnh lý hồ sơ hiện vật theo danh mục; Khảo sát đợt II lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa đường đá cổ PaVi (xã Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ); Tổ chức lớp truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể nội dung và nghệ thuật diễn xướng dân gian“ Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì tại huyện Mường Tè./.

D.H

Tin liên quan