Ứng dụng

Kế hoạch số hóa và ứng dụng trên nền tảng hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022- 2030

16:09, 20 Tháng Năm 2022

(DSX)- Kế hoạch cũng nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trong quản lý, khai thác và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa.

Nhiều tư liệu, hiện vật được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh sẽ được số hóa trong giai đoạn 2022-2030 - Ảnh: báo Vĩnh Phúc
Để phục vụ hiệu quả công tác quản lý, tra cứu tư liệu, tuyên truyền, giới thiệu giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số hóa và ứng dụng trên nền tảng hồ sơ khoa học, tư liệu di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2022- 2030.
Mục đích của kế hoạch nhằm thu thập các thông tin cơ bản nhằm rà soát, đánh giá thực trạng di sản văn hóa tỉnh Vĩnh Phúc, phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước của các ngành, các cấp chính quyền địa phương và người dân trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa.
Kế hoạch cũng nhằm hệ thống hóa cơ sở dữ liệu trong quản lý, khai thác và cung cấp thông tin nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm thời gian; góp phần cải cách hành chính, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Chuyển đổi phương thức quản lý dữ liệu lưu trữ truyền thống sang quản lý, lưu trữ điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Giới thiệu, quảng bá hệ thống di sản văn hóa, hình ảnh vùng đất, con người Vĩnh Phúc thông qua ứng dụng nền tảng công nghệ số gắn với phát triển du lịch trực tuyến nhằm thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu văn hóa Vĩnh Phúc của bạn bè trong nước và quốc tế.
Theo đó, các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh sẽ được kiểm kê và phân loại; số hóa, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu; xây dựng, vận hành phần mềm quản lý; đồng thời, đào tạo tập huấn khai thác và sử dụng phần mềm; duy trì, vận hành hằng năm.
Trong năm 2022, Sở VH-TT&DL chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan kiểm kê di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; phân loại, đánh số tư liệu, các hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm, có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh.
Năm 2023, đầu tư trang thiết bị công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Cổng thông tin về di sản văn hóa Vĩnh Phúc; đào tạo tập huấn cho các đối tượng làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực di sản văn hóa để cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số phục vụ công tác số hóa di sản theo kế hoạch; số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích cấp tỉnh, di sản văn hóa, phi vật thể.
Giai đoạn năm 2024-2030, duy trì vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phần mềm và cập nhật bổ sung định kỳ tư liệu về di sản văn hóa.
Trong kế hoạch cũng đưa ra quy mô số hóa 100% dữ liệu hồ sơ khoa học, tư liệu các di tích cấp tỉnh; các di sản tư liệu, hiện vật, nhóm hiện vật, cổ vật quý hiếm có giá trị tiêu biểu tại Bảo tàng tỉnh; dữ liệu văn hóa di sản phi vật thể trong danh mục kiểm kê, có giá trị đặc sắc hoặc có nguy cơ mai một.
Đồng thời, kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu công tác tổ chức, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu giữ thông tin phải được thực hiện theo đúng quy định của phương án điều tra. Bảo đảm thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót các thông tin quy định trong phương án điều tra. Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; Dữ liệu được số hóa đảm bảo tính xác thực, thống nhất quản lý trong hệ thống cơ sở dữ liệu; tuân thủ các quy trình, kỹ thuật, hệ thống hóa cơ sở dữ liệu theo quy định;
Đồng thời yêu cầu cổng thông tin về di sản văn hóa Vĩnh Phúc đảm bảo thân thiện, dễ sử dụng, hài hòa về bố cục, tính năng tốc độ truy cập nhanh, phục vụ tối đa nhu cầu của người truy cập và đảm bảo chế độ bảo mật thông tin;  Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo tốt công tác khai thác an toàn, đảm bảo tính bảo mật cho hệ thống cơ sở dữ liệu; Dữ liệu được số hóa đảm bảo chất lượng, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và cập nhật bổ sung định kỳ;  Trang thiết bị phục vụ công tác số hóa cơ sở dữ liệu; quản lý cơ sở dữ liệu phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sử dụng hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác thông tin.
Thủy Bích

Tin liên quan