Tầm nhìn

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tràng An

15:50, 01 Tháng Năm 2022

(DSX)- Trong Quý I năm 2022, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Tràng An đã được thực hiện thường xuyên, ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Nguồn ảnh: Báo Ninh Bình

Cụ thể, về công tác tuyên truyền, quảng bá và hợp tác quốc tế: Duy trì cập nhật các tin, bài, hình ảnh giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu và các hoạt động quản lý, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản; tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Kết quả số lượng khách đến thăm quan khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong quý I/2022: Số lượt khách ước đạt 556.648 lượt, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khách nội địa ước đạt: 554.545 lượt, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2021, khách quốc tế ước đạt: 2103 lượt, giảm hơn 70 % so với cùng kỳ năm 2021.

Về công tác quản lý môi trường, cảnh quan: Thực hiện 286 lượt tuần tra, trong đó 227 lượt theo Kế hoạch số 01/KH-BQLDTTA ngày 06/01/2011 của Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An về tuần tra, giám sát công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản; 109 lượt tuần tra thường xuyên theo nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Qua công tác phối hợp tuần tra với các đơn vị liên quan đã phát hiện và lập 29 biên bản làm việc xác định hành vi vi phạm về hoạt động sử dụng đất đai, trật tự xây dựng đối với 27 trường hợp.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản: Thực hiện 42 lượt tuần tra, nắm bắt công tác quản lý, bảo tồn các di tích lịch sử-văn hóa, di tích khảo cổ, di sản địa chất trong phạm vi Di sản theo Kế hoạch và nhiệm vụ chuyên môn, cụ thể: Tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị của Di sản Tràng An, đặc biệt đối với hệ thống các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, kết hợp tặng sách “Tràng An, di tích và danh thắng” đến người trực tiếp quản lý di tích và cán bộ quản lý văn hóa địa bàn khu Di sản; Theo dõi, nắm bắt quá trình tu bổ của các di tích đã được xếp hạng và chưa xếp hạng trong vùng Quần thể danh thắng Tràng An…

Phát huy những kết quả đạt được, trong quý II năm 2022, bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý các khu, điểm du lịch trong khu Di sản về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, các yêu cầu, biện pháp về công tác phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện mở cửa đón, phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế đến khu di sản trong dịp Lễ hội.

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn, tổng hợp, chỉnh sửa đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng các khu vực trong quần thể danh thắng Tràng An (các khu 3-1, 3-2, 3-3 trong quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, báo cáo Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh phê duyệt; triển khai thực hiện Kế hoạch quản lý Di sản và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045.

Phối hợp đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định. Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An giữa Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình và UBND huyện Gia Viễn…

T.T

Tin liên quan