Tầm nhìn

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài”

16:40, 27 Tháng Tư 2022

(DSX)- Trong lịch sử vùng văn hóa xứ Đoài, Thành cổ Sơn Tây có vị trí, vai trò rất quan trọng. Thành Sơn Tây là một tòa thành tương đối hoàn chỉnh và còn lại đầy đủ diện mạo nhất đối với hệ thống thành Việt Nam.

Thành cổ Sơn Tây - Ảnh: Báo Hà Nội mới
Ngày 26/4, thị xã Sơn Tây phối hợp cùng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa xứ Đoài”
Sự kiện thiết thực kỷ niệm 200 năm Thành cổ Sơn Tây (1822-2022), góp phần làm rõ hơn giá trị văn hóa đặc biệt của xứ Đoài trong dòng chảy văn hóa Việt Nam; vị trí, vai trò, giá trị tiêu biểu của di tích Thành cổ Sơn Tây trong lịch sử, văn hóa xứ Đoài, từ đó, đề xuất giải pháp hữu ích nhằm bảo tồn, phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa xứ Đoài nói chung, di tích Thành cổ Sơn Tây nói riêng trong sự phát triển bền vững của Thủ đô Hà Nội.

Thành cổ Sơn Tây - Ảnh: Báo Hà Nội mới
Hội thảo thu hút gần 40 tham luận, là những bài nghiên cứu khoa học, cùng hàng chục ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và thuyết phục, góp phần làm rõ hơn giá trị văn hóa đặc biệt của xứ Đoài trong dòng chảy văn hóa Việt Nam; vị trí, vai trò, giá trị tiêu biểu của di tích Thành cổ Sơn Tây trong lịch sử, văn hóa xứ Đoài. 
Tại Hội thảo, các đại biểu đề cập nhiều vấn đề trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa xứ Đoài như: Bảo tồn các lễ hội; một số giá trị tiêu biểu tín ngưỡng, tôn giáo xứ Đoài; di sản xứ Đoài trong kết nối không gian văn hóa và cảnh quan kiến trúc; truyền thống khoa cử và các nhà khoa bảng xứ Đoài...
Được biết, trong lịch sử vùng văn hóa xứ Đoài, Thành cổ Sơn Tây có vị trí, vai trò rất quan trọng. Thành Sơn Tây là một tòa thành tương đối hoàn chỉnh và còn lại đầy đủ diện mạo nhất đối với hệ thống thành Việt Nam. Đây là tòa thành thời Nguyễn còn tương đối nguyên vẹn về hình dáng, quy mô và có khả năng phục hồi tốt nhất ở nước ta.
Trong nhiều năm qua, công tác nghiên cứu, bảo tồn Thành cổ Sơn Tây dù đạt được kết quả tốt song cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa để Thành cổ Sơn Tây đủ điều kiện trở thành Di tích cấp quốc gia đặc biệt, đại diện tiêu biểu cho loại hình thành lũy thời Nguyễn thế kỷ XIX.
Các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo tồn - bảo tàng, nhà quản lý trong lĩnh vực di sản văn hóa, đại diện chính quyền, ban, ngành địa phương cũng đề xuất nhiều giải pháp để bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Thành cổ Sơn Tây.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan