Tầm nhìn

Tây Ninh báo cáo công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tháng 4/2022

16:03, 22 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở đã trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Một góc Chùa Bà Đen - Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về thực hiện chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã có báo cáo kết quả công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
Trên lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, Sở đã trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Thẩm định hồ sơ tu bổ, tôn tạo 04 di tích: Nhà lưu niệm Cơ sở Tỉnh ủy Tây Ninh; di tích lịch sử Rạch Tràm - Phước Chỉ, địa điểm thành lập chi bộ Đảng Cộng Sản đầu tiên của tỉnh Tây Ninh; di tích lịch sử Căn cứ Dương Minh Châu); Ý kiến góp ý Đề án du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng giải trí tại Khu rừng Văn hoá Lịch sử Núi Bà; Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu tham quan chuyên đề, nghỉ dưỡng núi Bà Đen diện tích 89 ha tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen.

Một góc Chùa Bà Đen - Ảnh: Báo Tài nguyên và Môi trường
Về lĩnh vực bảo tàng đã tổ chức trưng bày triển lãm hình ảnh Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ IX năm 2022, phục vụ 1.700 lượt khách tham dự. Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ lần III tại Cần Thơ. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh “di tích lịch sử Căn cứ địa Trảng Bàng ở vùng Tam Giác Sắt”. Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện công tác sưu tầm hiện vật năm 2022 (địa bàn thị xã Trảng Bàng, thị xã Hòa Thành, huyện Bến Cầu, Tân Biên, Tân Châu).
Bên cạnh đó, Sở cũng đã Báo cáo Đề xuất các mô hình, các hạng mục đầu tư và kinh phí triển khai thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; Trình UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch Bảo tồn, phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, tỉnh Tây Ninh. Về phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2022, Sở tiếp tục tham mưu Đề án Quy định thu phí tham quan khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen; Trình UBND tỉnh xin chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích Bến Đình; dự thảo Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia Lần thứ IV – Tây Ninh năm 2025.
Thủy Bích

Tin liên quan