Cộng đồng

Đồng Tháp báo cáo công tác di sản văn hóa tháng 4/2022

17:54, 21 Tháng Tư 2022

(DSX)- Sở VHTTDL Đồng Tháp thực hiện việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng, công tác kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa được thực hiện thường xuyên.

Khu di tích Xẻo Quít - Ảnh: Truyền hình du lịch
Sở VHTTDL Đồng Tháp đã có báo cáo công tác văn hóa, thể thao và du lịch tháng 4/2022 phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2022. Theo đó, Sở đã tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế lĩnh vực Ngành. Sở tham mưu UBND Tỉnh ban hành 14 văn bản, gồm 01 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh, 13 Kế hoạch của UBND Tỉnh, trong đó Hội đồng nhân dân Tỉnh ban hành 01 Nghị quyết, UBND Tỉnh đã ban hành 13 Kế hoạch.
Đồng thời, Sở đã triển khai quán triệt trong toàn Ngành và ban hành 14 Kế hoạch cụ thể hóa nhiệm vụ về phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch (Phụ lục II). Sở chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa và các nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh và Ngành trong tháng 4 và năm 2022. Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trực tiếp quản lý theo phân cấp quản lý tại Quyết định số 18/2013/UBND-HC của UBND Tỉnh. Triển khai Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Khu di tích Xẻo Quít - Ảnh: Truyền hình du lịch

Tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề thực hiện chính sách, pháp luật trong quá trình điều hành, quản lý hoạt động của Thư viện cơ sở trên địa bàn Tỉnh tại thành phố Sa Đéc, huyện Cao Lãnh và huyện Thanh Bình; lễ hội Thượng tướng Quận công Trần Văn Năng, Lễ hội Vía bà Chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa. Các lực lượng kiểm tra cấp huyện tổ chức 15 cuộc kiểm tra hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch, quảng cáo và công tác phòng, chống dịch bệnh 2 Covid-19 đối với 83 cơ sở. Qua kiểm tra, đa số các đơn vị chấp hành tốt quy định của pháp luật, không có trường hợp vi phạm.
Trên lĩnh vực di sản văn hóa, Sở xây dựng 06 chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ Hội nghị triển khai Bộ Tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ; Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Lễ Vía bà Chúa xứ; giao lưu văn hóa, văn nghệ tại cơ sở điều trị nghiện huyện Cao Lãnh; chương trình “Hành trình cuộc sống” năm 2022. Bên cạnh đó, xây dựng kịch bản, dàn dựng các chương trình nghệ thuật chuẩn bị phục vụ các sự kiện lớn của Tỉnh như kỷ niệm 30 năm Di tích Xẻo Quít được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Quốc gia, Chương trình giao lưu văn hóa với TP. Hồ Chí Minh, Lễ hội Sen Đồng Tháp, Đại hội TDTT Tỉnh Đồng Tháp năm 2022; chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham gia Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử; Không gian Đờn ca tài tử và Triển lãm “Nhạc cụ truyền thống các dân tộc Việt Nam” trong khuôn khổ Liên hoan Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022 do Bộ VHTTDL tổ chức, kết quả đạt 01 Huy chương Vàng tiết mục ca ra bộ “Nông sản sạch quê tôi” và 02 Huy chương Bạc tiết mục “Cầu Cao Lãnh nâng bước chân em” vọng cổ nhịp 16; long đăng lớp 1 “Xuân xanh Đồng Tháp quê mình”; 01 Huy chương Bạc nội dung trưng bày và trình diễn Không gian Đờn ca tài tử và 01 Huy chương Bạc chương trình Hội thi Nghệ thuật Đờn ca tài tử.
Tổ chức thành công Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp năm 2022 tại KDT Gò Tháp, sau 2 năm giảm quy mô do dịch Covid-19, Lễ hội năm nay được tổ chức đủ phần lễ và phần hội gắn với nhiều hoạt động kích cầu du lịch, thu hút khoảng 90.000 du khách và người dân đến hành hương và tham quan du lịch.
Công tác kiểm kê di tích lịch sử - văn hóa được thực hiện thường xuyên. Thực hiện việc bổ sung hoàn thiện hồ sơ khoa học các di tích lịch sử - văn hóa đã xếp hạng; lập hồ sơ khoa học xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp Tỉnh đối với đình Hội An Đông và đình Long Hưng A năm 2022. Sở cũng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, đề xuất Bộ VHTTDL hỗ trợ kinh phí thực hiện Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản năm 2022 đối với 06 di tích quốc gia đặc biệt, quốc gia . Bên cạnh đó, Sở đề xuất đặt tên đường, bia tưởng niệm tại Khu di tích Xẻo Quít; Đề nghị các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tư liệu, hình ảnh, hiện vật liên quan đến Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy nhằm làm phong phú, hoàn thiện cho nội dung trưng bày phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.
Thủy Bích

Tin liên quan