Tầm nhìn

Thái Nguyên: Triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ trong Tháng 5/2022

15:40, 21 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá tháng 5/2022.

Ảnh minh họa/Nguồn: thainguyen.gov.vn
Trong tháng 4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kết quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn UBND huyện Phú Bình lập hồ sơ dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục di tích cấp tỉnh chùa Úc Sơn. Tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng di tích lịch sử chùa Bá Xuyên, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công. Phối hợp cung cấp thông tin cho các sở, ngành các hoạt động tại di tích thờ cúng, cơ sở tín ngưỡng tôn giáo được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. Giải quyết đơn kiến nghị của công dân liên quan đến các di tích trên địa bàn huyện Phú Bình, thành phố Phổ Yên.

Ngoài ra, Sở đã chuẩn bị các điều kiện triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ; Nghiên cứu, thu thập tài liệu phục vụ công tác lập hồ sơ khoa học, hồ sơ trích ngang di tích, hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp hạng và thoả thuận hồ sơ lập di tích xếp hạng quốc gia.

Về hoạt động của khu di tích lịch sử và sinh thái ATK - Định Hoá, đơn vị đã triển khai kế hoạch sưu tầm hiện vật năm 2022; Tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần tập đoàn Giáo dục Trí Việt triển khai hoàn thiện các hạng mục Đề án trải nghiệm du lịch “ATK Định Hóa – Thủ đô gió ngàn”. Thực hiện công tác bảo quản, vệ sinh định kỳ hiện vật tại kho bảo quản, Nhà trưng bày ATK Định Hóa, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại các điểm di tích.

Tháng 5/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xây dựng hồ sơ khoa học, hồ sơ trích ngang di tích, hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định xếp hạng và thoả thuận hồ sơ lập di tích xếp hạng quốc gia; đưa vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. Phối hợp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, tài liệu cho đề tài khoa học cấp Bộ “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2020” theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Khảo sát, kiểm kê, lập danh mục loại hình di sản văn hoá phi vật thể dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của các dân tộc thiểu số trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Quốc gia. Triển khai công tác kiểm kê di tích trên địa bàn huyện Đại Từ./.

D.H

 

Tin liên quan