Ứng dụng

Thanh Hóa: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hoá và các văn bản hướng dẫn thi hành

14:33, 09 Tháng Tư 2022

(DSX)- Đó là một trong những nội dung tại văn bản số 4730/UBND-VX của UBND tỉnh Thanh Hóa gửi Sở VHTTDL và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Nhân Dân

Nội dung văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, công tác quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh chưa được chặt chẽ, dẫn đến nhiều sai phạm. Cụ thể, đã có di tích ở một số địa phương xảy ra hiện tượng tự ý thực hiện tu bổ, tôn tạo, bổ sung tượng, đồ thờ và bảo quản, sơn thếp các thành phần kiến trúc, tượng, đồ thờ hiện có khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép; chưa thực hiện nghiêm nội dung thẩm định, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền về văn hoá, thể thao và du lịch… Các việc làm trên đã làm ảnh hưởng tới giá trị di tích, tạo dư luận không tốt trong xã hội về hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích của tỉnh.

Trước tình hình trên và thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1083/BVHTTDL-DSVH ngày 31/3/2022 về việc tăng cường quản lý hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, UBND tỉnh đã ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch khẩn trương triển thực hiện và hướng dẫn các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng thời trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, tham mưu về công tác quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị và bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra các sai phạm thuộc trách nhiệm quản lý của Sở. Đồng thời chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về Luật Di sản văn hoá, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 23/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá để các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm theo quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hoá, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hoá, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hoá, quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng có liên quan và văn bản chỉ đạo, thẩm định, hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch khi triển khai thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được giao.

T.T

Tin liên quan