Tầm nhìn

Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022

16:54, 04 Tháng Tư 2022

(DSX)- UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Trích đoạn cải lương “Hội nghị Diên Hồng” trong chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: báo Bạc Liêu
Kế hoạch được ban hành nhằm duy trì và phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh, tiếp tục duy trì và phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu.
Các nội dung thực hiện của Kế hoạch bao gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa nói chung, nghệ thuật sân khấu cải lương Nam Bộ nói riêng.

Trích đoạn cải lương “Hội nghị Diên Hồng” trong chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam - Ảnh minh họa - Nguồn: báo Bạc Liêu
Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hành, sáng tạo và truyền dạy nghệ thuật sân khấu cải lương. Cũng như, phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng, các hội nghề nghiệp tổ chức thường xuyên và định kỳ các chương trình giới thiệu, quảng bá về nghệ thuật sân khấu cải lương dưới nhiều hình thức... nhằm giáo dục ý thức tiếp cận và mức độ cảm thụ tính nhân văn, tính khoa học của sân khấu cải lương tới công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Song song đó phát huy giá trị nghệ thuật sân khấu cải lương trong phát triển bền vững ngành du lịch để góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Trước đó, UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành Đề án phát triển nghệ thuật sân khấu cải lương (SKCL) tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025 đặt ra. Đề án nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh, tiếp tục duy trì và phát triển Nhà hát Cao Văn Lầu tỉnh Bạc Liêu.
Mục tiêu của Đề án là tiếp tục khẳng định giá trị nghệ thuật SKCL Nam Bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật SKCL; tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi nghề nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển mạnh mẽ hơn nữa hoạt động SKCL của tỉnh; phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của Nhân dân và phục vụ khách du lịch trong, ngoài nước. Đặc biệt, đề án hướng đến nhiệm vụ Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm nghệ thuật SKCL của khu vực, đưa SKCL Bạc Liêu trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh; thành lập trung tâm bồi dưỡng và truyền nghề cho SKCL với hình thức xã hội hóa…
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan