Cộng đồng

Hà Nội tiến hành tư liệu hóa 4 di sản nghề truyền thống trong năm 2022

15:42, 30 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở VHTT Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu cần bảo vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nghề nặn tò he Xuân La- Ảnh: Sở VHTT Hà Nội
Qua đó bổ sung nguồn tư liệu, thông tin về di sản phục vụ công tác bảo tồn, tôn vinh, quảng bá; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, thu hút nguồn lực cho bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong đời sống đương đại.

Nghề nặn tò he Xuân La- Ảnh: Sở VHTT Hà Nội
Theo đó, sẽ có 4 di sản văn hóa phi vật thể được tiến hành nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa trong năm 2022, gồm: Nghề nặn tò he ở Xuân La, xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên; nghề làm bánh tẻ ở làng Phú Nhi, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây; nghề làm đàn Đào Xá, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa; nghề làm bún Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm.
Trong năm 2022, Sở VHTT Hà Nội sẽ tổ chức đoàn khảo sát chuyên sâu, tiến hành tư liệu hóa với 4 di sản trên. Hoạt động này nhằm mục đích phản ánh chân thực giá trị, thực trạng thực hành, bảo vệ di sản của cộng đồng nắm giữ di sản tại thời điểm tư liệu hóa; bổ sung nguồn tư liệu và các thông tin về di sản phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo tồn và phát huy giá trị di sản nghề thủ công truyền thống, gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương.
Phát huy hiệu quả từ hoạt động tư liệu hóa di sản, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội đến năm 2025, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản, nhằm xây dựng kho dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xây dựng hồ sơ, nghiên cứu, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Thủy Bích (t/h)

Tin liên quan