Cộng đồng

Hà Nội xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

16:34, 29 Tháng Ba 2022

(DSX)- Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 159/KH-SVHTT về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể TP Hà Nội đến năm 2025.

Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Hà Nội mới
Kế hoạch nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ, nhân dân; nhằm huy động nguồn lực cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Thành phố yêu cầu ngành văn hóa phối hợp chặt chẽ các đơn vị, địa phương, cộng đồng thực hành di sản trong việc triển khai các giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Đồng thời, giới thiệu, quảng bá những giá trị của di sản văn hóa phi vật thể tới nhân dân trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.
Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Hà Nội mới
Kế hoạch gồm 12 nhóm nội dung, trong đó có các nhiệm vụ như: Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu di sản; bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh; xây dựng đề án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; triển khai công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một; nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa di sản...
Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu trong năm 2022, xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố về chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; từ năm 2024-2025, xây dựng đề án đánh giá hiện trạng, kiểm kê bổ sung danh mục di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội; năm 2025, tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thành phố Hà Nội 2021-2025, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm cũng như biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích trong bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể…
Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức 2-3 lớp truyền dạy cơ bản và nâng cao về kỹ năng trình diễn, thực hành di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, có nguy cơ mai một. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể cho đội ngũ cán bộ chuyên môn về di sản văn hóa, chủ thể văn hóa, chức sắc tôn giáo. Tổ chức 1-2 cuộc tọa đàm, hội nghị chuyên sâu nhằm trao đổi chuyên môn về các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn thành phố. Tổ chức liên hoan trình diễn, giao lưu, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội và tham gia các liên hoan quốc gia tổ chức…
Thủy Bích (th)

Tin liên quan