Cộng đồng

Quảng Ninh: Đặc biệt quan tâm đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

14:33, 28 Tháng Ba 2022

(DSX)- Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra trong Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Báo Quảng Ninh

Cụ thể, về di sản vật thể, từ năm 2018 đến nay, tỉnh đã có 13 hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia, 05 di tích được công nhận di tích cấp Quốc gia và 14 di tích được xếp hạng di tích cấp tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 06 di tích cấp quốc gia đặc biệt; 54 di tích quốc gia; 85 di tích cấp tỉnh và 488 di tích chưa được kiểm kê phân loại.

Tỉnh và các địa phương đã quan tâm đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, cùng với công tác xã hội hóa được triển khai hiệu quả. Trong 3 năm qua, 100% di tích cấp quốc gia, 70% di tích cấp tỉnh đã được tu bổ, tôn tạo và chống xuống cấp với tổng kinh phí 1.997 tỷ đồng từ nguồn lực nhà nước và nguồn xã hội hóa. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tham gia ủng hộ nguồn lực lớn trong việc trùng tu, cải tạo nâng cấp các di tích. Đặc biệt, các di sản, di tích đã trở thành những điểm du lịch trong hệ thống tuyến, điểm du lịch của nhiều địa phương như: Di tích lịch sử nhà Trần (thị xã Đông Triều), Khu di tích – danh thắng Yên Tử, chùa Ba Vàng (thành phố Uông Bí), Khu di tích Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên), chùa Lôi Âm và chùa Long Tiên (thành phố Hạ Long), đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả), chùa Cái Bầu (huyện Vân Đồn)…

Về di sản phi vật thể, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, thống kê, bảo tồn, tôn tạo, phân loại di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tỉnh đã thực hiện kiểm kê 07 loại hình di sản văn hóa phi vật thể, kết quả kiểm kê, phân loại được 362 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó: loại hình tiếng nói, chữ viết là 7 di sản; loại hình ngữ văn dân gian là 14 di sản; loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian là 25 di sản; loại hình tập quán xã hội là 165 di sản; loại hình lễ hội truyền thống là 75 di sản; loại hình nghề thủ công truyền thống là 26 di sản; loại hình tri thức dân gian là 50 di sản; nhiều chương trình, dự án đã và đang được thực hiện.

Thông qua hoạt động kiểm kê, tỉnh đã đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho 07 di sản. Phối hợp với Viện Âm nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, ghi hình (tĩnh, động) về Then nghi lễ người Tày Bình Liêu, phối hợp với 10 tỉnh trong cả nước có di sản Then lập hồ sơ vật thể trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại./.

D.H

Tin liên quan