Tầm nhìn

Bình Định: Ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025

16:10, 27 Tháng Hai 2022

(DSX) – UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 23/2 về việc ban hành Kế hoạch bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định đến năm 2025.

Võ cổ truyền Bình Định. (Nguồn: votaysonbinhdinh.com)

Theo nội dung Kế hoạch, các mục tiêu được đặt ra cụ thể như: Tiếp tục sưu tầm, biên soạn và khôi phục các giá trị tiêu biểu của Võ cổ truyền Bình Định; xây dựng, hình thành, đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, là cơ sở xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện  cho nhân loại.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% các trường phổ thông trong tỉnh có câu lạc bộ thể thao và 100% học sinh phổ thông hiểu biết về Võ cổ truyền Bình Định. Thành lập được câu lạc bộ Võ cổ truyền tại các lực lượng vũ trang của tỉnh. Đồng thời, có từ 02 đến 06 võ đường được hỗ trợ đầu tư, xây dựng, phát triển các hoạt động thực hành, truyền dạy tại các võ đường để phục vụ du lịch; Phát triển chương trình “Đêm Võ đài Bình Định” trở thành thương hiệu, sản phẩm du lịch, tổ chức Giải Võ cổ truyền các Võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung định kỳ cấp khu vực. Cùng với đó, đầu tư xây dựng, hoàn thiện Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định của tỉnh đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn, đào tạo, huấn luyện và gắn với nhiệm vụ phát triển du lịch.

Để đạt được các mục tiêu trên đây, Kế hoạch đã đưa ra một số nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện, bao gồm: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao công tác sưu tầm, bảo tồn, phát huy các giá trị Võ cổ truyền Bình Định; Nâng cao công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn  những giá trị tiêu biểu của Võ cổ truyền Bình Định; Phát triển phong trào luyện tập Võ cổ  truyền tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; Phát huy Võ cổ truyền Bình Định gắn với nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao tỉnh nhà; Phát huy hiệu quả các giá trị của Võ cổ truyền Bình Định gắn với hoạt động du lịch; Quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất đáp  ứng nhu cầu bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định gắn với phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tăng cường công tác quản lý nhà nước, xây dựng các chế độ chính sách, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định; Triển khai lập hồ sơ khoa học “Võ cổ truyền Bình Định” trình UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại./.


Anh Vũ

Tin liên quan